Sökning: "mental health"

Visar resultat 1 - 5 av 3574 uppsatser innehållade orden mental health.

 1. 1. Inte mot min natur. Diskurser om sjukt och friskt vid tiden för avkriminalisering av homosexualitet i Sverige.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alice Hymna Ramnehill; [2022-02-17]
  Nyckelord :homosexualitet; avkriminaliseringen av homosexualitet; hbtq-historia; Folkhemmet; Psykiatri; Lagar;

  Sammanfattning : This essay examines how a disease discourse of homosexuality became the dominant discourse that pushed the debate on the decriminalization of homosexuality in Sweden forward. The essay shows that arguments for homosexuals’ right to personal freedom and subjective happiness, constituted a kind of rift in the discourse during the 1930’s debate. LÄS MER

 2. 2. SKUGGPANDEMIN: Socialarbetares bild av Covid-19 pandemins konsekvenser för våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Liza Englund; Azam Liravian Heidari; [2022-02-14]
  Nyckelord :battered woman; intimate partner violence; Covid-19; isolation; coercive control; Våldsutsatta kvinnor; mäns våld mot kvinnor; Covid-19 pandemin; isolering; makt och kontroll;

  Sammanfattning : The year 2020 turned out very differently than most expected. The Covid-19 pandemic incited stay-at-home directives, social distancing and other restrictions in a world-wide attempt to stop the spread of the virus. Early on, social workers and other professions recognised the danger of isolation for already vulnerable groups. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av ett hjärtstopp : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Natali Karlsson; Viktor Galbe; [2022]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Collaboration in teams; Patient; Person-centered care; Well-being.; Hjärtstopp; Samverkan i team; Patient; Personcentrerad vård; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid ett hjärtstopp slutar hjärtat pumpa runt blod till kroppens olika organ, detta resulterar i att ischemi uppstår och en eventuell död. Hjärtinfarkter är den vanligaste orsaken till hjärtstopp, det kan även orsakas av andra tillstånd samt olyckor. LÄS MER

 4. 4. Exploring Mothers’ Perspectives on Social Assistive Robots in Postpartum Depression Healthcare

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Människa-datorinteraktion; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Tobiaz Paulsson; [2022]
  Nyckelord :Social Assistive Robots; Postpartum Depression; Maternity Healthcare; Qualitative Research; Thematic Analysis; Human-Robot Interaction;

  Sammanfattning : Postpartum Depression (PPD) affects 8-15 percent of new mothers in Sweden every year. The majority of PPD cases go undetected, and only a few percent receive adequate care. New ways to detect and diagnose PPD are required. In my previous work, PPD experts expressed willingness to integrate social assistive robots (SARs) into their medical team. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg och hjälpmedel inom universitetsutbildning : Hur påverkar digitaliseringen stress och psykisk ohälsa hos studenter?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Engla Olskog; Christina Åkerblom-Andersson; [2022]
  Nyckelord :Stress; digitalization; digital tools; education; universities; mental health;

  Sammanfattning : In today's use of digital services and tools in universities and other types of higher education it is easy for us to look past the consequences these can have for the students using them. The digitalization that is happening in our environment is also happening to the highest degree within education in universities. LÄS MER