Sökning: "mental illness"

Visar resultat 1 - 5 av 984 uppsatser innehållade orden mental illness.

 1. 1. Vad kostar depression och ångest samhället? en kostnadssammanställning för Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Desirée Forsberg; Elvira Josefsson; [2018-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mental illness is a highly topical problem for which the attention does not seem to abate. This thesis is a cost of illness study focused on 15 diagnoses within the psychiatrically classified ITC-codes, where depression, anxiety and stress constitute the majority of the cases. LÄS MER

 2. 2. Internet Gaming Disorder och Psykisk ohälsa - Spelande, depression och coping - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Martin Gustavsson; [2018-06-20]
  Nyckelord :Internet Gaming Disorder; IGD; depression; emotionell reglering; coping; Internet Gaming Disorder; IGD; depression; emotional regulation; coping;

  Sammanfattning : Background: Internet Gaming Disorder is a dependency pattern that has recently been noted worldwide. The American Psychiatric Association has already embraced Internet gaming disorder as a problem and WHO has decided in 2018 to provisionally include it in ICD-11. LÄS MER

 3. 3. STUDENTERS STRATEGIER FÖR EN BÄTTRE HÄLSA Strategier som studenter på Sahlgrenska Akademin använder sig av för att bibehålla aktivitetsbalans i vardagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Ekberg; Sara Lilja; [2018-03-27]
  Nyckelord :Occupational therapy; Strategies; Occupational balance; Mental illness; Qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa har under de senaste åren ökat bland studenter på Sahlgrenska Akademin. Över hälften av studenterna upplever psykisk ohälsa och många överväger att avbryta sina studier på grund av bland annat stress. Inom arbetsterapi anses aktivitetsbalans vara en viktig del för att hälsa ska kunna uppnås. LÄS MER

 4. 4. Jane Eyre: Victorian Women’s Madness Maze

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nargess Arab; [2018-03-26]
  Nyckelord :engelska; Charlotte Brontë; Jane Eyre; Feminist Criticism; Victorian psychiatry; women mental illnesses; patriarchy; social construction of madness; marginalization;

  Sammanfattning : Madness has always been a difficult concept to define as different sorts of behaviors have been considered madness in different times as well as different geographical, social and cultural contexts. In other words, the concept of mental illness is socially constructed. Madness is one of the main themes in Jane Eyre and appears throughout the novel. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans erfarenheter av att identifiera elever med psykisk ohälsa – en systematisk litteraturöversikt. “En känsla av att något är fel”

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Wiklund; Ellen Hjelmgren; [2018-03-01]
  Nyckelord :Barn och unga; elever; identifiering; psykisk ohälsa; skolhälsovård; skolsköterskan; systematik litteraturöversikt; Children and youth; students; identifying; mental illness; school health care; school health service; school nurse; systematic literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett växande problem. Skolsköterskan befinner sig i position att tidigt kunna identifiera den psykiska ohälsan bland unga då hens arbete innefattar att möta alla elever och bedriva hälsofrämjande arbete. LÄS MER