Sökning: "mental illness"

Visar resultat 1 - 5 av 2019 uppsatser innehållade orden mental illness.

 1. 1. SUFFERCITY - En tecknad serie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Emely Axelsson; [2022-06-03]
  Nyckelord :Suffercity; Comic; Tecknad serie;

  Sammanfattning : The project Suffercity is a fictional comic inspired by the subject of suffering and what it can mean for individuals with different backgrounds. Both humans and animals are included in this conversation. The comic is meant to be entertainment but also have potential in creating conversations about the subjects being told. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg och hjälpmedel inom universitetsutbildning : Hur påverkar digitaliseringen stress och psykisk ohälsa hos studenter?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Engla Olskog; Christina Åkerblom-Andersson; [2022]
  Nyckelord :Stress; digitalization; digital tools; education; universities; mental health;

  Sammanfattning : In today's use of digital services and tools in universities and other types of higher education it is easy for us to look past the consequences these can have for the students using them. The digitalization that is happening in our environment is also happening to the highest degree within education in universities. LÄS MER

 3. 3. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
  Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER

 4. 4. Att vara förälder till ett barn med anorexia nervosa: de emotionella processerna -En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marina Fedorova; [2022]
  Nyckelord :eating disorders; anorexia; parents; emotions; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to gain a deeper understanding of parents’ perspective and experiences of taking care of children with anorexia. Anorexia is a serious potentially deadly mental illness, characterized by drastic weight loss and personality change. It generally debuts during adolescence and negatively impacts the whole family. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskans stöd vid postpartumdepression : en integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alva Sundström; Anna Fasterius Lidzén; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Midwives; Mothers; Postpartum depression; Support; Barnmorskor; Mödrar; Postpartumdepression; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Postpartumdepression (PPD) drabbar ca 10–15 procent av alla mödrar efter förlossning. Det finns flera riskfaktorer för att drabbas vilket kräver kännedom om dessa hos vårdpersonalen samt fungerande screeningmetoder för att kunna identifiera depressiva symtom. LÄS MER