Sökning: "mental lexicon"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden mental lexicon.

 1. 1. Ordförrådsutveckling vid digitalt spelande : En pilotstudie av Sweet City som undervisningsmoment ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Peter Svensson; [2017]
  Nyckelord :vocabulary; mental lexicon; video games; Swedish as a second language; second language acquisition; Ordförråd; mentalt lexikon; digitala spel; svenska som andraspråk; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : The purpose of this study, in the research field of Swedish as a second language, is to investigate whether a connection between form and meaning is established in the pupils’ receptive vocabulary when they play the video game Sweet City in pairs. Two subsidiary purposes are to see whether the use of language scaffolding in the video game affects an vocabulary acquisition and how the situation around the vocabulary tests worked out. LÄS MER

 2. 2. Strategier för att befästa och vidga elevens ordförråd : Om uppgiftsuppläggets teoretiska förankring i ett läromedel som används i svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Therese Josefsson; Isabell Fröberg; [2016]
  Nyckelord :textbook; word comprehension; vocabulary knowledge; vocabulary learning; strategies; theories of vocabulary learning; mental lexicon; L2 Swedish.;

  Sammanfattning : This study analyses the textbook Veckans ord 5 by Britta Redin and Görel Hydén (2003), which is used as a teaching aid in Swedish as a second language. The aim is to examine the theories of vocabulary learning and the learning strategies revealed in the content and design of the textbook and thereby examine its functionality for Swedish L2 pupils. LÄS MER

 3. 3. Boken versus appen, läromedel i olika förpackningar : En komparativ studie av uppgiftsuppbyggnaden i fyra olika stavningsläromedel för åk 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Evelina Hjelmberg; [2016]
  Nyckelord :Teaching material in book form; digital teaching material; textbook; digital media; Läromedel i bokform; digitala läromedel; lärobok; digitala medier; stavning;

  Sammanfattning : This study investigates the similarities and differences that exist between different types of teaching material for spelling in grades 1–3, in book form and digital form. The study focuses on how the teaching material designs tasks and how it corresponds to theories of spelling. LÄS MER

 4. 4. Cross Linguistic Lexical Tasks (CLTs) : En kvalitativ analys av ordproduktion hos enspråkiga svenska och flerspråkiga svensk-turkiska 4;0-6;11-åringar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Anna Lindgren; [2015]
  Nyckelord :CLTs Cross Linguistic Lexical Tasks ; expressivt ordförråd; flerspråkighet; mentalt lexikon; orddjup; ordförrådstest; språkexponering; svenska; turkiska.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to conduct a qualitative analysis of monolingual (Swedish) and bilingual (Swedish and Turkish) children’s production of nouns and verbs in a newly developed vocabulary test (CLTs) and to discuss the results using previous research as a starting point. The different categories and the material which form the basis of this qualitative analysis are taken from an ongoing Swedish research study on vocabulary testing: Cross Linguistic Lexical Tasks (CLTs). LÄS MER

 5. 5. Processing Swedish Word Accents - evidence from response and reaction times

  Master-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Pelle Söderström; [2012]
  Nyckelord :word accents; swedish; accent 2; language processing; speech processing; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The effects of Central Swedish word accents on morphological and semantic processing were investigated. It was found that Accent 2-inducing suffixes preceded by an Accent 1 tone were more difficult to process compared to Accent 1-inducing suffixes preceded by Accent 2. This effect was relatively task-independent, i.e. LÄS MER