Sökning: "mental toughness"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden mental toughness.

 1. 1. Modererande effekt av self-efficacy respektive mental tuffhet i relation mellan motivation och mängd motion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rickard Isaksson; Kaled Sukic; [2020]
  Nyckelord :Mental toughness; exercise; self-efficacy; self-determination theory; Mental tuffhet; motionsmängd; self-efficacy; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to: (a) examine if the relation between motivation and exercise is moderated by exercise specific self-efficacy (b) examine if the relation between motivation and exercise is moderated by mental toughness. The data collection was via a non-random convenience sample and snowball sample. LÄS MER

 2. 2. Mental tuffhet är en viktig faktor för Svenska och Norska elitskidåkare vid tävlingsfrånvaro. : En retrospektiv studie om vägen tillbaka till tävling.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elvira Eriksson; Sebastian Brandt; [2020]
  Nyckelord :mindfulness; motivation; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Elitidrott innebär inte enbart hård träning, mästerskap, medaljer, glädje och gemenskap, utan kantas även av skador, psykisk ohälsa och sjukdomar som kan innebära ofrivillig frånvaro från tävlingar och elitverksamhet. I dagens samhälle har motivation och mental tuffhet blivit ett allt mer omtalat ämne inom idrottsvärlden och nämns ofta i samband med tävlingar och matcher från både journalister, experter, tränare och utövares håll. LÄS MER

 3. 3. Hur personliga tränare skapar förutsättningar för att hjälpa sina adepter att uppnå mental tuffhet : En kvalitativ studie på yrkesgruppen personliga tränare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Didrik Hall; Emil Holmgren; [2018]
  Nyckelord :Mental toughness; personal trainer; mental skills training; health; Mental tuffhet; personlig tränare; mental färdighetsträning; hälsa;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är en faktor för att uppnå en god hälsa för individen. Dock handlar inte allt om fysisk aktivitet, för att må bra och uppnå en god hälsa anses det vara gynnsamt att både kropp och psyke är i harmoni. LÄS MER

 4. 4. Att kasta en strike. Hur svårt kan det vara? : En kvantitativ och kvalitativ studie i mental tuffhet hos basebollpitchers

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jens Johansson; [2013]
  Nyckelord :baseball; pitchers; mental toughness; self-efficacy; self confidence; motivation; visualization; self talk; goal setting; baseboll; pitchers; mental tuffhet; self-efficacy; självförtroende; motivation; visualisering; självprat; målsättning; tränarlänkbaseboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Denna studie har granskat begreppet mental tuffhet och dess roll i sporten baseboll. Syftet var att, genom en kvantitativ och kvalitativ metod, undersöka hur fyra unga svenska pitchers reflekterar över de egenskaper, färdigheter och verktyg associerade till mental tuffhet för att skapa en ökad förståelse i unga pitchers mentala förmåga. LÄS MER

 5. 5. MENTAL TUFFHET UTIFRÅN TVÅ LÖPARES BERÄTTELSER OM EN UTMANING

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Marcus Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Mental tuffhet; narrativ metod; ultralöpare; utmaning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad mental tuffhet är för två erfarna löpare, men även hur mental tuffhet kan ha hjälpt dem innan, under och efter ett löparäventyr från Portugal till Sverige (i fortsättningen kallat en ”utmaning”). Ett vidare syfte var att skapa en förståelse för vilka faktorer eller händelser under utmaningen som hjälpte och försvårade för löparna att genomföra utmaningen. LÄS MER