Sökning: "mental träning"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade orden mental träning.

 1. 1. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag undersökt på vilka sätt mitt medvetande om min icke normativa kropp i ett vitt rum, påverkar min idévärld, kreativitet, och mitt konstnärliga uttryck och hur jag med hjälp av musikens terapeutiska och läkningsförmåga kan bearbeta dessa erfarenheter genom metoder som gråt och meditation innan och under min skapandeprocess, övningsprocess och på scen. För att undersöka detta har jag arbetat med att gråta inför en vit blick och mediterat med kristallskålar och intervjuat människor. LÄS MER

 2. 2. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 3. 3. Patienten med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Östman; Martina Rieem; [2023]
  Nyckelord :Emergency care; Mental health; Patient-centered values; Patient experience; Akutsjukvård; Patientupplevelser; Personcentrerad vård; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem. Tio till femton procent av alla som söker den somatiska akutmottagningen är patienter som lider av psykisk ohälsa. Den somatiska akutsjukvården kan medföra en komplex och stressfylld miljö och individer som lider av psykisk ohälsa påverkas av denna miljö negativt. LÄS MER

 4. 4. Motorsimulering som komplement vid rehabilitering av subacromiellt smärtsyndrom och rotatorcuffrelaterade besvär

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anna Högdal; [2023]
  Nyckelord :mental simulering; motor imagery; rehabilitering; subacromiellt smärtsyndrom; SAPS; rotatorcuff;

  Sammanfattning : Bakgrund: Subacromiellt smärtsyndrom och rotatorcuffrelaterade besvär behandlas vanligtvis med rehabilitering i from av fysisk träning. Forskning visar mer och mer på positiv effekt av motorsimulering (MI) vid både träning och rehabilitering i from av bland annat ökad styrka och rörlighet. LÄS MER

 5. 5. Bastubadets påverkan på upplevd återhämtning efter högintensiv träning : En singel subjekt experimental A-B-A design pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Andreas Hammar; [2023]
  Nyckelord :Bastubad; Fysisk aktivitet; Värme-inducerad; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: En kvalitativ återhämtning skapar förutsättningar för superkompensation av kroppsdelar och påskyndar därmed rehabilitering av rörelseapparaten. Mental stress hög fysisk ansträngning och dålig sömnkvalitet utmanar kroppens förmåga till återhämtning. LÄS MER