Sökning: "mental training"

Visar resultat 11 - 15 av 384 uppsatser innehållade orden mental training.

 1. 11. Ett biopsykologiskt perspektiv på återgång till fysisk träning i grupp efter covid-19 i åldersgruppen 70 år och äldre - En kvalitativ studie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Lillian Willoughby; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Older adults; Restrictions; Physical Activity; Motivation; Biopsychosocial aspects;

  Sammanfattning : Background: During covid-19, restrictions were introduced that restricted public gatherings. This particularly affected the age group 70 years and older, and the elderly's ability to perform physical activity in groups. LÄS MER

 2. 12. Kvinnors självrapporterade erfarenheter av att föda med hjälp av hypnobirthing : en netnografisk studie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Molly Caroli; Saralinn Wallin; [2022]
  Nyckelord :Hypnobirthing; Relaxation; Oxytocin; Childbirth; Experiences; Hypnobirthing; Avslappning; Oxytocin; Förlossning; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Att föda barn är för var kvinna en unik händelse och upplevelsen kan påverka henne lång tid därefter. Förlossningsupplevelsen påverkas av flertalet faktorer såsom kvinnans inställning, smärtupplevelse, förväntningar, känsla av delaktighet, önskemål samt stöd. LÄS MER

 3. 13. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsmiljön inomslutenvård under covid-19 pandemin : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Anita Andersson; Tina Johansson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; hospital; nurse experience; work environment; arbetsmiljö; covid-19; sjukhus; sjuksköterskans erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön har både fysisk och psykisk betydelse för vårdkvaliteten. Under Covid-19-pandemin ändrades arbetsförhållandena markant och sjuksköterskor fick uppleva nya utmaningar i arbetsmiljön. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetsmiljö på sjukhus under covid-19-pandemin. LÄS MER

 4. 14. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnor som utsatts för våld i nära relation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lyckman Gabriella; Nicolina Persson; [2022]
  Nyckelord :Literature review; Intimate partner violence; Nurse; Caring; Women; Litteraturöversikt; Våld i nära relation; Sjuksköterska; Vård; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett globalt hälsoproblem och var fjärde kvinna utsätts någon gång i sitt liv av våld i nära relation. Kvinnor kan utsättas för fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Detta ger effekter på kvinnans hälsa samt samhällskostnader. LÄS MER

 5. 15. Stigmatisering i psykiatrisk omvårdnad : Faktorer som påverkar attityder till patienter med psykisk ohälsa hos specialistsjuksköterskan i psykiatrisk i vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Gunnarsson; Charlotta Sjöstrand; [2022]
  Nyckelord :Attitudes; Mental illness; Mental health nurse; Stigma; Attityder; Psykisk ohälsa; Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stigmatisering, negativa attityder och diskriminering av patienter med psykisk ohälsa är vanligt förekommande både i samhället och i vården. En konsekvens av stigmatisering vid psykisk ohälsa är att många patienter inte söker vård. LÄS MER