Sökning: "mental training"

Visar resultat 16 - 20 av 384 uppsatser innehållade orden mental training.

 1. 16. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Hägglund; Eva Linde; [2022]
  Nyckelord :nurse; experience; threat; workplace violence; emergency service hospital; sjuksköterska; erfarenhet; hot; våld; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld förekommer inom nästan all sjukvårdsverksamhet och bland de värst drabbade är akutsjukvården och akutmottagningarna. Sjuksköterskor löper även större risk att utsättas för hot och våld än övriga yrkeskategorier på akutmottagningen. LÄS MER

 2. 17. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med Covid-19 : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Miranda Lundkvist; Michael Liderfors Westholm; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; experiences; literature review; pandemic; registered nurse; Covid-19; erfarenheter; litteraturstudie; pandemi; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Symtomen karaktäriseras av en luftvägsinfektion, men symtomen kan variera. Viruset spreds snabbt, vilket ledde till att sjuksköterskornas risk för att smittas av viruset ökade. Att studera sjuksköterskornas erfarenheter är relevant inför kommande pandemier. LÄS MER

 3. 18. Det blir bättre sen - psykologers berättelser om övergången från studier till yrkesliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nanna Tysk; Ebba Vännberg; [2022]
  Nyckelord :psychologist in training; Life History Calendar; narrative analysis; transition to working life; well-being; PTP-psykolog; livshändelsekalender; narrativ analys; övergång till arbetslivet; välmående;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att övergången från studier till yrkesliv är en kritisk period där övergångschock kan förekomma. Detta har visat sig gälla även psykologer tidigt i karriären. Det saknas däremot en djupare förståelse kring övergången hos PTP-psykologer i Sverige. LÄS MER

 4. 19. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som är utsatta för mäns våld i nära relationer : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Andersson Crnkic; Isabella Wolf; [2022]
  Nyckelord :Battered women; Nurse´s experience; Intimate partner violence; Men s violence against women; Nurse; Mäns våld mot kvinnor; Sjuksköterskan; Sjuksköterskans erfarenheter; Våld i nära relationer; Våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Världshälsoorganisationen har var tredje kvinna världen över någon gång under sin livstid varit utsatt för fysiskt och/eller sexuellt våld i nära relationer eller sexuellt våld av en icke känd förövare. Globalt sett är mäns våld mot kvinnor en av de största kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

 5. 20. Vård av självskadebeteenden och suicidförsök på akutmottagningar : Akutsjuksköterskors upplevelser, erfarenheter och attityder

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Ahlberg; Josefine Ramberg; [2022]
  Nyckelord :Attitudes; Deliberate self-harm; Emergency department; Emergency nurses; Experiences; Perceptions; Suicide attempt; Akutmottagning; akutsjuksköterskor; attityder; erfarenheter; självskadebeteende; suicidförsök; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över 700 000 människor dör varje år till följd av suicid runt om i världen och den största riskfaktorn för att begå suicid är tidigare suicidförsök. Forskning visar att människor som begår suicid ofta söker till akutmottagningar en eller flera gånger innan de tar sitt liv. LÄS MER