Sökning: "mental training"

Visar resultat 6 - 10 av 384 uppsatser innehållade orden mental training.

 1. 6. Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling vid depression : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Dubois von Matérn; Malin Danielsson; [2022]
  Nyckelord :depression; experience; literature review; physical activity; self-care balance; depression; egenvårdsbalans; erfarenheter; fysisk aktivitet; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett omfattande problem världen över och utgör den ledande orsaken till funktionsnedsättningar globalt. Vid depression lider personen av flertalet olika symtom vilka har en negativ inverkan på självkänslan och det dagliga livet. LÄS MER

 2. 7. Dilemmat med inkludering : En kvalitativ studie om HR:s inkluderingsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fia Andersson; Sofia Sundström; [2022]
  Nyckelord :Human Resources; HR; Inkludering; Mångfald; Normer; HBTQI;

  Sammanfattning : Diversity in the workplace has become an increasingly prevalent issue and is seen as beneficial to organizations for several reasons. As diversity work is deemed important for all organizations in Sweden, there are laws that regulate the issue, such as the Discrimination Act. LÄS MER

 3. 8. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter med ofri luftväg inom ambulanssjukvården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ulrika Norgren; Tim Kaspersson; [2022]
  Nyckelord :Obstructed airway; experience; ambulance care; nurse; patient safety; Ofri luftväg; erfarenheter; ambulanssjukvård; sjuksköterska; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter med ofri luftväg inom ambulanssjukvården är något av en sällanhändelse. Det gör att det kan vara långt mellan dessa möten. En ofri luftväg ska åtgärdas så snart som möjligt och det är sjuksköterskornas uppgift att göra detta. LÄS MER

 4. 9. Effects of heart rate-based exercise group training on cardiorespiratory capacity, body composition and self- reported depression among adolescents with mild to moderate depression - a 12 week randomized intervention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Lizette Fransholm; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Physical activity (PA) brings several health benefits on different levels in the body. Many adolescents do not reach the daily recommendations for PA leading to negative health consequences, both physiological and psychological, eg. depression. PA has been shown to prevent depression and can be used as part of the treatment. LÄS MER

 5. 10. KBT online - kontra - KBT fysisk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Florentina Arsenie; Emil Trygged; [2022]
  Nyckelord :CBT; CBT online; therapy; therapeutic alliance; mental illness; competence; KBT; KBT online; terapi; terapeutisk allians; psykisk ohälsa; kompetens; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay was based on digital care and focuses on online care in psychological treatments. This work was limited to cognitive behavioral therapy (CBT) and focused mainly on the therapists competence, perceived difficulties, and feelings during ongoing conversation, but also investigated preferences for common ailments in therapy. LÄS MER