Sökning: "mental welfare"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden mental welfare.

 1. 1. Ökad förskrivning av läkemedel - en effekt av långa vårdköer? En undersökning av sambandet mellan tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin och förskrivning av antidepressiva läkemedel.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Linnéa Pettersson; Madeleine Sjöquist; [2020-07-03]
  Nyckelord :Antidepressants; child and adolescent psychiatry; mental illness; public health problems; waiting time;

  Sammanfattning : In recent years, access to child and adolescent psychiatry has declined. At the same time, there has also been a rapid increase in prescription of antidepressants, particularly to children and young adults. LÄS MER

 2. 2. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Paula Winholt Nordgren; Tillie Gerling Robinsson; [2020]
  Nyckelord :Nyutexaminerad; Sjuksköterska; Stress; Stressorer; Upplevelse; Experience; Newly graduated; Nurse;

  Sammanfattning : NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV ARBETSRELATERAD STRESS EN LITTERATURSTUDIE TILLIE GERLING ROBINSSON PAULA WINHOLT NORDGREN Gerling Robinsson T, Winholt Nordgren P. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Cognitive Bias as a Measurement of Emotional States in Dogs

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Emma Brännmark; [2020]
  Nyckelord :Cognitive bias; dog; emotional state; enrichment; personality; welfare;

  Sammanfattning : Cognitive bias can be used when determining emotional states in animals by assessing the animal’s perception of an ambiguous stimulus. In the concept of animal welfare, both physical health as well as mental health of animals are involved. Therefore, cognitive bias can be a valuable tool in order to measure the mental health of an animal. LÄS MER

 4. 4. Suicide Prevention. A qualitative study about the active actors prerequisites to collaborate against a favorable suicide prevention

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Feldt; Christina Ekelund; [2020]
  Nyckelord :Social work; Suicide prevention; Prevention; Suicide; Actors prerequisites; Collaboration;

  Sammanfattning : Vi som författat denna studien är två Socionomstudenter från Malmö Universitet. Syftet med studien har varit att belysa den psykiska ohälsan och förekomsten av suicidalitet, ett fullbordat självmord, i dagens etablerade välfärdssamhälle. LÄS MER

 5. 5. Björnars (Ursus arctos arctos) hägnutnyttjande och beteenderespons under hundträning och test : vad blir effekten om björnarna får möjlighet att lämna hundträningen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Janina Bäckström Maclean; [2020]
  Nyckelord :björn Ursus arctos; beteende; hägnutnyttjande; aktivitet; björnjakt; jakthund; välfärd; fångenskap; stress;

  Sammanfattning : To date, no scientific research has investigated how training of dogs (Canis lupus familiaris) on captive bears affect the welfare of bears. The Swedish Animal Welfare Act (2018:1192) includes a prohibition on training animals or using animals in tests if it causes the animal to suffer. LÄS MER