Sökning: "mentorprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet mentorprogram.

 1. 1. The role of corporate culture in managing cultural diversity - A case study on a German multinational company

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rafiul Abedin Chokder; Paulina Vanessa Díaz Tapia; [2019]
  Nyckelord :National Culture; Corporate Culture; Germany; MNC; Employee’s Perception.; Nationell kultur; Företagskultur; Tyskland; MNC; Medarbetares uppfattning.;

  Sammanfattning : Research Aim: Our aim is to understand how multinational companies integrate cultural diversity of employees in their corporate culture. To achieve this objective, we compare the employees’ perception with the company's view on the topic. Design/methodology/approach: A qualitative case study is conducted with three sets of questionnaires. LÄS MER

 2. 2. Genom glastaken mot toppen: En kvalitativ fallstudie om hur teknikföretag i Sverige kan arbeta för en ökad jämställdhet på ledande positioner. : Through the glass ceiling towards the top: A qualitative case study regarding how technology companies in Sweden can work to achieve gender equality in leading positions.

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elisabet Tilly; Elvira Jansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien visar att Teknikföretaget redan arbetar för att främja fler kvinnor på ledande positioner men att utvecklingen har stagnerat. Studien belyser vikten av att förankra ett proaktivt jämställdhetsarbete i hela organisationen och att sätta upp tydliga jämställdhetsmål. LÄS MER

 3. 3. Occupational health and safety engineers' support of clients' OHS management systems

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Henrik Strohmayer; Ellen Ljusterdal; [2018]
  Nyckelord :Occupational health and safety management; OHS engineer; management systems; consultant role; small enterprises; medium-sized enterprises; Systematisk arbetsmiljöarbete; arbetsmiljöingenjör; ledningssystem; konsultroll; småföretag; medelstora företag;

  Sammanfattning : Background: Swedish law demands a systematic work environment management system (SWEM) and establishes the employer as responsible for this. In 2016, 44 % of Swedish Work Environment Authorities’ submissions regarded lack of SWEM. LÄS MER

 4. 4. Kvotering ett framgångsrecept? : lagstiftning och mentorprogram för jämn könsfördelning på ledande positioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Lundh; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att vara nyutbildad operationssjuksköterska och delta i ett mentorprogram.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Marianne Maltheson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER