Sökning: "mentorship"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet mentorship.

 1. 1. Vägen mot avancerad nybörjare : En kvalitativ intervjustudie av nyutexaminerade anestesisjuksköterskor

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lina Mattsson; Madelene Bergström; [2023]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; ansvar; erfarenhet; novis; nyutexaminerad; operationsavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskan ansvarar för den anestesiologiska omvårdnaden i en högteknologisk miljö. Det krävs särskilda erfarenheter och kunskaper för att klara av arbetet, anestesisjuksköterskan arbetar självständigt och ansvarar för patientens säkra väg genom den anestesiologiska omvårdnaden. LÄS MER

 2. 2. Vägen ut ur gängkriminalitet : En studie om vägen ut ur gängkriminalitet och vilka faktorer som varit avgörande och upplevelsen av befintliga och saknade stödinsatser “Ju mer distans man får till det förflutna, desto mer växer det nya”

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Sadaf Jaoshan; Felicia Rosales Stenbäck; [2023]
  Nyckelord :gang crime; gang member; way out; push- and pull-factors; social bonds; societal interventions.; gängkriminalitet; gängmedlemmar; vägen ut; push- och pull-faktorer; sociala band; samhälleliga stödinsatser.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur gängmedlemmar lyckats lämna sitt gäng. Denna kvalitativa studie undersöker fyra gängmedlemmars personliga resa ut ur sina respektive gäng, och hur de upplevde samhällsinsatser och ibland bristen på dem. LÄS MER

 3. 3. Individens arbetsplatsintroduktion : En studie om anställdas upplevelser och erfarenheter av onboardingprocesser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Blom; Karl-Oskar Svensson Rissanen; [2022]
  Nyckelord :Organizational socialization; onboarding; mentorship; community; relationships.; Organisationssocialisation; onboarding; mentorskap; gemenskap; relationer.;

  Sammanfattning : Organisationers ökade kompetensbehov på arbetsmarknaden har bemötts med allt mer omfattande onboardingstrategier. Syftet med denna studie var att utveckla kunskap om anställdas upplevelse och erfarenheter av organisationssocialisation. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att handleda sjuksköterskestudenter : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Olivia Ståhl; Ulrika Melo Vargas; [2022]
  Nyckelord :emergency medical services; mentor; patient safety; person-centered care; relation; akutsjukvård; handledare; patientsäkerhet; personcentrerad vård; relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskeutbildningen ingår kliniska placeringar som har för avsikt att integrera studenten från högskola till yrkesliv. Det ingår i sjuksköterskans roll att handleda. Handledare har en betydande roll i hur studenten kommer uppleva sin praktik. En god relation är grundläggande. LÄS MER

 5. 5. Leadership change when scaling up in an entrepreneurial setting

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jesper Vang; Dan Havner; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As start-ups reach a point where they must seek new markets or otherwise expand its business to find a sustainable operational level, they enter the scaling phase. As scaling poses several new or changed parameters as well as challenges for the venture, the question of how the leadership changes arises when scaling. LÄS MER