Sökning: "meny design"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden meny design.

 1. 1. Visualisering av produktionsnyckeltal : Utvecklande och utvärdering av en digital instrumentbräda

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :David Olsson; Marcus Viebke; [2019]
  Nyckelord :dashboard; visualization; computer science ; usability; instrumentbräda; visualisering; datavetenskap; användarvänlighet;

  Sammanfattning : Företag idag producerar stora mängder data. För att tolka data behövs ett verktyg som visualiserar den effektivt och direkt. Den digitala instrumentbrädan är ett sådant verktyg. Trots det höga värdet hos välutvecklade instrumentbrädor misslyckas de flesta instrumentbrädor genom att de inte kommunicerar tydligt. LÄS MER

 2. 2. Menu anchor interactors in mobile website contexts : The perceived usability of menu navigation on three different types of websites

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Annika Madejska; Alexander Persson; [2019]
  Nyckelord :menu; navigation; menu anchor interactor; menu systems; digital design; usability; user experience; smart phones; mobile user interfaces; meny; navigation; menyinteraktör; menysystem; digital design; användbarhet; användarupplevelse; smarta telefoner; mobila användargränssnitt;

  Sammanfattning : In 2018, there were 3.6 billion mobile internet users worldwide, which shows that digital designers have to tackle navigational patterns and menu anchor interactors for smartphone-sized screens early in their projects. LÄS MER

 3. 3. Är det verkligen du som väljer? - En komparativ visuell analys om hur man med hjälp av menypsykologi och nudging kan styra konsumenternas val

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Evelina Kramsu; [2018]
  Nyckelord :Grafisk design; menydesign; hälsosam konsumtion; meny; menypsykologi; nudging;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att undersöka om fyra restauranger i Malmö använder sig av nudging via grafisk design för att få folk att konsumera mer hälsosamt. Problemet är att fetma och dess följdsjukdomar ökar i Sverige. Samtidigt ökar även trenden med att äta ute. LÄS MER

 4. 4. Menyernas historia: dåtid, nutid och framtid : En studie i svenska menyer mellan 1950–2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Cornelia Söderström; Henrik Ginell; [2017]
  Nyckelord :À la carte; history; menu design; meal; Sweden; Meny; à la carte; historia; måltid; Sverige.;

  Sammanfattning : Hur menyer utformas idag är inte ett ämne som uppmärksammats i Sverige då en hel del fakta kring detta saknas, detta och vårt intresse för menyer lade grunden för denna uppsats. I den här uppsatsen har menyer från 1950-talet och framåt studerats med fokus på färger, bilder, typsnitt, språk och kvalitet på papper för att ta reda på hur restaurangen utformar sina menyer. LÄS MER

 5. 5. Vad har du på menyn? : Designriktlinjer för naturliga interaktioner och mobilitet i en stationär miljö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jens Ax; Jesper Obrelius; [2016]
  Nyckelord :Desktop paradigm; Graphical user interface; Natural user interface; Task-Technology Fit; Technology Acceptance Model; Datorparadigm; Grafisk gränssnitt; Naturliga interaktioner; Task-Technology Fit; Technology Acceptance Model;

  Sammanfattning : Många företag har idag intranät som misslyckas med att möta användarnas behov och det mest förekommande klagomålet är att användarna inte hittar vad de letar efter. Detta leder till att företagen tappar både tid och pengar på att ha personal som inte kan nyttja systemet på ett effektivt sätt, vilket ofta leder till dyra utbildningskostnader och produktivitetsförluster. LÄS MER