Sökning: "mepivakain"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet mepivakain.

 1. 1. Anslagstid för diagnostiska anestesier vid frambenshälta hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Isabelle Andersson; [2021]
  Nyckelord :hältutredning; mepivakain; diffusion; objektiv rörelseanalys;

  Sammanfattning : Hälta hos häst orsakad av ortopediska skador är den vanligaste anledningen till uppsökande av veterinärvård i Sverige och kan vara kostsamt. Detta, tillsammans med att hälta innebär ett ökat djurlidande, ställer höga krav på veterinären att lokalisera det område som gör ont och ställa en diagnos för att framgångsrikt kunna behandla hästen. LÄS MER

 2. 2. Anslagstid för diagnostiska anestesier vid hälta hos häst

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Frida Lodenius; [2012]
  Nyckelord :hälta ; hältutredning; Lameness Locator; anslagtid; diagnostiska anestesier;

  Sammanfattning : INTODUKTION: Hälta hos häst är ett vanligt förekommande problem och kan kosta djurägarenmycket både i tid och i pengar (Keegan K. et al 2011). Höga krav ställs på veterinären attkunna identifiera ursprunget till hästens hälta. LÄS MER