Sökning: "mer-försäljning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet mer-försäljning.

 1. 1. Svenska mikroföretagares upplevelse av mobila betalningar : Hur mobilanpassade är företagens betalningar i ett land där mobila betalningar är vanligare än kontantbetalning?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Johanna Ewerbring; [2021]
  Nyckelord :Mobile payments; corporate payments; B2B payments; micro-enterprises; digitized payments; in-app payments.; Mobila betalningar; företagsbetalningar; B2B-betalningar; mikroföretag; digitaliserade betalningar; betalningar i app;

  Sammanfattning : Svenska folket gör allt fler mobila betalningar, (Riksbanken, 2020), men trotsbeteendeförändringen som privatperson tycks situationen för svenska företag vara enannan. Näringsdepartementet (2021) konstaterar att svenska företag är kvar i analogabetalningsprocesser, en tes The World Payment Report (2020) stämmer in i samtidigt somde konstaterar att digitaliserade affärsmodeller kring B2B-betalningar förutspås ha storutvecklingspotential. LÄS MER

 2. 2. Vilken faktor har följarantal på marknadsföring över sociala medier? : En studie av korrelationen mellan influencers följarantal och influencermarknadsföring via sociala

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Elsa Blom; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; fashion; followeramount; influencermarketing; Instagram; reach; E-handel; följarantal; influencer-marknadsföring; Instagram; mode; räckvidd;

  Sammanfattning : Idag finns det en bred variation av influencers, där följarantalet varierar från några tusen till flera miljoner. Storleken på en influencers följarskara är ett väsentligt kriterium för ett företag när man ska välja influencer att samarbeta med. LÄS MER

 3. 3. VI GILLAR’T : En studie om hur skandinaviska textil- och modeföretag kommunicerar via Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Författare till examensarbetet KLEIST; MADELEINE LANDH; [2014]
  Nyckelord :sociala medier; mobil social media; relationsmarknadsföring; Marknadsföring; Instagram; marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Fenomenet sociala medier tar i och med det ökande internetanvändandet allt större plats i vår vardag. Behovet av att kommunicera och uttrycka sina åsikter online har lett till att användandet av sociala medier ökat lavinartat världen över – något som skapar stora fördelar för företag när det kommer till att marknadsföra sig på effektiva sätt. LÄS MER

 4. 4. Mer-försäljning!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Patrick Olérs; [2012]
  Nyckelord :mer-försäljning; lågkvalificerad service; identitet; arbetsmarknad; emotional labor; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag genom ett kvalitativt, sociologiskt tillvägagångssätt undersökt hur och varför de anställda tvingas sälja känslor och identitet inom lågkvalificerad service, med inriktning på försäljning. Syftet är att ifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, kritiskt belysa problem som uppstår i samband med att vi bygger ett samhälle på ekonomiska principer. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av användargränssnitt för system för Internetbaserade elektroniska affärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Arazo Osman; [2002]
  Nyckelord :Elektroniska affärer; användbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att komma fram till olika faktorer som bör beaktas vid elektroniska affärer när det gäller användbarhet. Arbetet visar genom en litteraturstudie och en empirisk studie faktorer som bör beaktas när det gäller användbarhet inför utformningen av system som möjliggör Internetbaserade elektroniska affärer mellan företag och konsumenter. LÄS MER