Sökning: "mere exposure"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden mere exposure.

 1. 1. L?influence de l?ge de dbut d?acquisition et de l?input linguistique sur l?apprentissage du FLE : Une tude empirique d?tudiants sudois du lyce et de l?universit au niveau A2

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Elin Öberg; [2021]
  Nyckelord :SLA; French L2; starting age; input; level A2; formal setting; grammar; vocabulary; Pearson r coefficient; multiple regression analysis; ALS; français L2; âge de début d acquisition; input; niveau A2; environnement formel; grammaire; vocabulaire; coefficient r de Pearson; analyse de régression multiple;

  Sammanfattning : In the light of recent findings regarding age and cumulative language exposure in the domain of Second Language Acquisition, the present study examines how starting age and linguistic input influences Swedish learners of French in a formal instructional setting. In contrast to natural settings, research suggests that a younger starting age in formal settings does not result in more advanced long-term competences in the target language. LÄS MER

 2. 2. SAB eller DDC : En studie i bibliotekaries åsikter kring klassifikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Oscar Ekeroth Nilsson; Jakob Grundberg; [2021]
  Nyckelord :SAB; DDC; klassifikationssystem; bibliotekarier; åsikter; preferenser; semistrukturerade intervjuer; Sverige.;

  Sammanfattning : The Royal Library of Sweden (KB), which serves as the national library in Sweden, decided in November of 2008 to start using DDC instead of SAB. For a long time, SAB was used as the main classification system in Sweden across all types of libraries. LÄS MER

 3. 3. Babyschema hos digitala karaktärer : Hur exponering påverkar uppfattning av ansikten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Michelle Powell; Zara Wideman; [2019]
  Nyckelord :babyschema; exponering; aftereffect; mere exposure effect;

  Sammanfattning : Babyschema är ett fysionomiskt fenomen som innefattar infantila särdrag såsom stor ögon- och huvudform i kombination med liten näsa och haka. Utseendet kan ses hos digitala karaktärer i moderna spel och filmer vilket kan ha en psykologisk effekt hos betraktaren då exponering bevisats influera preferenser. LÄS MER

 4. 4. Ett yrke, en gåva eller ett brott? : En kvantitativ studie om socionomstudenters attityd till surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Andersson; Anna Malm; [2018]
  Nyckelord :surrogatmödraskap; socialt arbete; lagstiftning; altruism; exponeringseffekten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: The aim of this study is to investigate social work students’ attitude towards surrogacy. Based on the concepts of altruism and the theory of mere exposure effect the analysis aims to contribute to a discussion of knowledge, ethical dilemmas and attitudes linked to possible future legislation of surrogacy in Sweden. LÄS MER

 5. 5. For Richer or Poorer - For Better or Worse? A Quantitative Study Investigating the Effects of Money Priming in a Marketing Context

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Andrea Ringblom; Josefine Bergkvist; [2016]
  Nyckelord :Marketing; Advertising; Money Priming; Unintended effects;

  Sammanfattning : Consumers are constantly exposed to prices and reminders of money, yet little research has been conducted on the effects it may have on consumers. The purpose of this thesis was to build upon prior research regarding the effects of money priming and apply it to a marketing context, investigating if it would generate the same outcomes. LÄS MER