Sökning: "merförsäljning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet merförsäljning.

 1. 1. Kvalitetssäkring av konsulttjänst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Anna Nordelind; [2019]
  Nyckelord :base decisions on facts; cornerstone model; customer requirements; customer satisfac-tion; customer follow-up; processes; quality; basera beslut på fakta; hörnstensmodellen; kundkrav; kundnöjdhet; kunduppföljning; kvalité; processer;

  Sammanfattning : Undersökaren har studerat hur företag X skulle kunna förmå sina kunder att bli tydligare i sin kravställan och i förlängningen kvalitetssäkra sina konsulttjänster. Syftet med studien har varit att undersöka hur företag X kan skapa en röd tråd där kundernas krav och förväntningar identifieras, infrias och följs upp. LÄS MER

 2. 2. "Time to explore Return In-store" : En studie om företag och kunders syn på returalternativet "Return In-store"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Kajsa Bild; Elin Erlandsson; [2018]
  Nyckelord : Return In-store ; returns; Click and Collect ; environmental impact; consumer behaviour; Return In-store ; returer; Click and Collect ; miljö; kundbeteende;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att undersöka hur detaljhandelsföretag inom modebranschen och dess kunder ser på “Return In-store” som ett returalternativ och även klargöra den miljöproblematik som finns relaterat till returer. Metod Denna studie är utförd med en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Gränssnittets påverkan på köpintentionen vid betalsidan för e-handel av kläder

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dimberg Felix; Emilia Sjögren Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The continuously development of online shopping has increased the requirements for the ease of use of web pages. The purpose of this study was to investigate if different layouts and components on the payment site of e-commerce sites could affect customers' purchase intentions. LÄS MER

 4. 4. Framgångsrik Merförsäljning

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Josefine Dofs Danielsson; Agnes Ljung Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Upselling; online shopping; matching products; checkout; basket;

  Sammanfattning : A lot of previous research have focused on how to use different up-selling methods to get customers to buy another product at the checkout in a physical store, but studies on check out online are scarce. This paper aims to evaluate which one out of four up-selling methods, that you can find in an online stores checkout page, that is the most effective and best to use. LÄS MER

 5. 5. The effects of personalized email communication within loyalty programs for businesses without possibilities for e-commerce

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Alexis Tubulekas; [2017]
  Nyckelord :Personalized communication; personalized email; loyalty program; customer communication;

  Sammanfattning : Communicating data-driven and personalized marketing content is today common among large B2C businesses with loyalty programs. Email has become the standard digital channel for this type of communication as it offers high cost-efficiency among digital channels and great possibilities for creating appealing content customized to the customer. LÄS MER