Sökning: "merförsäljning"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet merförsäljning.

 1. 1. Merförsäljning vid livsmedelsinköp online : En missad möjlighet?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Edward Montgomery; Linnea Wigström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Merförsäljning är inte lika vanligt i den internetbaserade livsmedelsbutiken som i den fysiska butiken. Denna studie kommer därför att undersöka merförsäljning online, då onlinehandel blir allt mer vanligt och tidigare forskning har fokuserat på fysiska butiker. LÄS MER

 2. 2. Understanding how automatized personalization with AI can drive value in B2B marketing : A case study of a Swedish industrial equipment manufacturer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Elizabeth Anzén; Lukas Ekberg; [2020]
  Nyckelord :AI; B2B; Marketing Automation; Personalization; Value; Value Creation; AI; B2B; automatisk marknadsföring; personalisering; värde; värdeskapande;

  Sammanfattning : In the last decade, marketing automation, a tool for automatic personalization, has been gaining significant traction among marketing professionals. In parallel with the growing adoption trend, many marketing automation platform providers have been extending their offers to include AI features. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring av konsulttjänst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Anna Nordelind; [2019]
  Nyckelord :base decisions on facts; cornerstone model; customer requirements; customer satisfac-tion; customer follow-up; processes; quality; basera beslut på fakta; hörnstensmodellen; kundkrav; kundnöjdhet; kunduppföljning; kvalité; processer;

  Sammanfattning : Undersökaren har studerat hur företag X skulle kunna förmå sina kunder att bli tydligare i sin kravställan och i förlängningen kvalitetssäkra sina konsulttjänster. Syftet med studien har varit att undersöka hur företag X kan skapa en röd tråd där kundernas krav och förväntningar identifieras, infrias och följs upp. LÄS MER

 4. 4. "Time to explore Return In-store" : En studie om företag och kunders syn på returalternativet "Return In-store"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Kajsa Bild; Elin Erlandsson; [2018]
  Nyckelord : Return In-store ; returns; Click and Collect ; environmental impact; consumer behaviour; Return In-store ; returer; Click and Collect ; miljö; kundbeteende;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att undersöka hur detaljhandelsföretag inom modebranschen och dess kunder ser på “Return In-store” som ett returalternativ och även klargöra den miljöproblematik som finns relaterat till returer. Metod Denna studie är utförd med en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Gränssnittets påverkan på köpintentionen vid betalsidan för e-handel av kläder

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dimberg Felix; Emilia Sjögren Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The continuously development of online shopping has increased the requirements for the ease of use of web pages. The purpose of this study was to investigate if different layouts and components on the payment site of e-commerce sites could affect customers' purchase intentions. LÄS MER