Sökning: "mergers and acquisitions"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade orden mergers and acquisitions.

 1. 1. Do ESG risks influence M&A transactions? Evidence from the United States

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Daniel Worring Pozo; [2021]
  Nyckelord :ESG Risks; Mergers and Acquisitions; Deal Completion Likelihood; Deal Duration; Bid Premium;

  Sammanfattning : Using two large samples of US M&A transactions, this study assesses whether reputational ESG risks of targets and acquirors influence deal completion likelihood, deal duration and bid premium of the transaction. Higher reputational ESG risks of the acquiror are connected to a longer deal duration if the transaction includes a large target or does not involve a tender offer, as well as to a decreased deal completion likelihood for non-competitive and non-tender transactions. LÄS MER

 2. 2. Betting on the jockey rather than the horse : a study on the determinants of mergers of SPAC IPOs

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Kajerdt; Andreas Rydberg; [2021]
  Nyckelord :Blank checks; Initial Public Offering IPO ; Mergers and Acquisitions M A ; Special Purpose Acquisition Companies; SPACs; Skalbolag; Börsnoteringar; Fusioner; Förvärv; Blank checks; Initial Public Offering IPO ; Mergers and Acquisitions M A ; Special Purpose Acquisition Companies; SPACs;

  Sammanfattning : Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) are public shell entities uniquely constructed to acquire one or more privately held businesses. The transaction's structural characteristics put significant pressure on the management team's capabilities to find a suitable company to acquire within the predetermined time frame. LÄS MER

 3. 3. Icke-finansiella faktorer och hur de kan förklara värdeskapande i samband med en M&A

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Andersson Schön; Alexander Samuelsson Staver; [2021]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; M A; företagsförvärv; förvärv; värdeskapande; mäta lönsamhet; aktieägarvärde; icke-finansiella faktorer; synergier; mäta värde; strategi; motiv;

  Sammanfattning : Mergers and acquisitions (M&As) är en del av många företags strategier för att nå sina finansiella och organisatoriska mål. Denna studies syfte är att utifrån tidigare forskning undersöka hur icke-finansiella faktorer skulle kunna påverka finansiella faktorer vid M&As och på vilket sätt denna påverkan skapar värde. LÄS MER

 4. 4. Vilken roll har du? En kvalitativ studie om rollfördelning och kommunikation i samband med uppköp av företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Caroline Byström; Elin Skärberg; [2020-09-02]
  Nyckelord :M A; role distribution; communication;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to contribute with an increased understanding of how role distribution can be managed in connection with acquisition of companies. In order to better understand role distribution in combination with acquisitions we also examined the significance of communication for role distribution. LÄS MER

 5. 5. Excess Cash holdings and Acquisitions: A study on Nordic firms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hannes Sandström; Lingjun Zhang; [2020-07-08]
  Nyckelord :Cash holdings; Excess cash; Mergers and acquisitions; Corporate governance; Agency conflicts; Free cash flow theories; Information asymmetries; Cash holding motives;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER