Sökning: "mergim ibraimi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mergim ibraimi.

  1. 1. Matematikångest - En studie om hur lärare hanterar matematikångest i årskurs

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Mathias Unkuri; Mergim Ibraimi; [2020]
    Nyckelord :Matematikångest; Hantering; Läraransvar; elev; orsaker;

    Sammanfattning : Matematikångest är ett hinder för elevers fortsatta utveckling och motivation. Forskning ser matematikångest som något som stör lärandet och hindrar eleven att uppnå sin fulla potential. Syfte med denna studie var att undersöka några matematiklärares hantering av elever med matematikångest. LÄS MER