Sökning: "mergime"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet mergime.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av akut omvårdnad av patienter med trauma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Mergime Grabovci; [2019]
  Nyckelord :Experience; emergency nursing; trauma; akut omvårdnad; trauma; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter i akuta skeden innebär ofta en kaotisk situation som är känslomässigt påfrestande för både sjuksköterskan och patienten. Eftersom man som sjuksköterska inom akutsjukvården utsätts för många känslomässiga reaktioner samtidigt som allt fokus ska läggas på patienten är risken stor att arbetssituationen blir orimlig. LÄS MER

 2. 2. Ungdomsarbetslöshet utifrån ett mångkulturellt perspektiv - En studie om hur unga vuxna upplever sin arbetslöshet, med fokus på självuppfattning och identitetsutveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mergime Osmanaj; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. När kommunikationen brister... : Fritidslärares berättelser om arbetet med integration av nyanlända barn i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Mirre Mergime Bajrami; [2017]
  Nyckelord :Nynanlända barn; mångkultur; fritidshem; fritidslärare; sociokulturell teori; modersmålslärare;

  Sammanfattning :   Den stora ökningen av nyanlända barn under de senaste åren har inneburit stora utmaningar för skolan. Syftet i studien är att skapa kunskap om hur fritidslärare beskriver sitt arbete med integration av nyanlända barn i fritidshemmets verksamhet. LÄS MER

 4. 4. ntegrering av nyanlända – en kvalitativ studie om myndigheters och kommuners samverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Esra Camci; Mergime Bajrami; [2016]
  Nyckelord :Collaboration; administrative authorities; municipalities; forceful measures; establishment reform; integration; institutional isomorphism; Samverkan; myndigheter; kommuner; tvingande åtgärder; etableringsreformen; integrering; nyanlända; strukturell isomorfism;

  Sammanfattning : Ämnet som denna studie behandlar är nyanländas integrering i det svenska samhället. Det framställs ett samhälleligt problem som teorier konkluderar är en följd av ett organisatoriskt problem bland de involverade parterna inom etableringsreformen. LÄS MER

 5. 5. The Role of Financing Systems in Causal Reasoning - A content analysis of companies from Germany and the United Kingdom

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mergime Preteni; Myrto Caratzas; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER