Sökning: "meritvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet meritvärde.

 1. 1. Följa strömmen eller drömmen? : En studie om högpresterande elever som valt yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Elin Holgersson; Annika Fremer; [2022]
  Nyckelord :yrkesprogram; gymnasieval; meritvärde; normbrytande val; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Allt färre elever väljer att gå yrkesprogram på gymnasiet. Yrkesprogrammens låga status och bristfällig information riskerar att leda till att elever väljer bort yrkesprogram på felaktiga grunder och försvårar val efter intresse. LÄS MER

 2. 2. Om elevers uppfattning av läxor i moderna språk : En kvalitativ studie med fenomenografisk utgångspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Daniel Varas Ruiz; [2021]
  Nyckelord :läxor; moderna språk; läxfritt; hemarbete; meritvärde.;

  Sammanfattning : Syftet: Att undersöka läxornas konstruktion, på vilket sätt elever arbetar med dessa och slutligen hur dessa vidareutvecklas i klassrummet inom ämnet moderna språk. Fokus ligger på eleverna egna uppfattningar kring läxor och även om dessa nyttjas på ett sätt som bidrar till elevernas förutsättningar att lära sig ett av de moderna språken. LÄS MER

 3. 3. Hur gör vi med pojkarna? : En studie om pojkars och flickors betygsskillnader

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jessica Rejdvik; Linda Ekberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att visa om det finns arbetssätt och förhållningssätt som är särskilt gynnsamma för pojkar. Vi ville också ta reda på om det finns skolorganisatoriska faktorer som bidrar till att höja kunskapen mellan korrelationen kön/genus och betyg/meritvärde. LÄS MER

 4. 4. Alla älskar väl musik? : En kvalitativ studie om elevers motivation till musikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Felicia Johansson; [2021]
  Nyckelord :kvalitativ metod; motivation; musik; musiklyssning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra till ökad kunskap om vad som gör musikundervisningen mer motiverande för elever på högstadiet. Trots att elever ofta lyssnar på musik och umgås kring musikaliska aktiviteter, som att dansa eller sjunga ihop, saknas motivation till att lära sig mer om musikämnet. LÄS MER

 5. 5. Hur gymnasieskolor framställer sig på sina hemsidor : En multimodal analys av tio fristående gymnasieskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Klara Steurer; [2020]
  Nyckelord :multimodal; social semiotic; choice of upper secondary school; school selection; equity; multimodal; sociosemiotik; gymnasieval; skolval; likvärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom kritisk granskning få en fördjupad förståelse av fristående gymnasieskolors multimodala kommunikation på sina hemsidor gentemot grundskoleelever och deras vårdnadshavare. Avsikten är att jämföra de friskolor i Stockholmsområdet som hade högst respektive lägst meritvärde för antagning höstterminen 2019. LÄS MER