Sökning: "mervärdesskatt och uttagsbeskattning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden mervärdesskatt och uttagsbeskattning.

 1. 1. Kan uttagsbeskattning ske på mervärdesskatteområdet vid underpristransaktioner? : Svensk rätt i förhållande till EG-rätt

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Mari Lindkvist; Cecilia Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Tax law; EC law; VAT law; VAT Directive; Swedish VAT act; application of goods; application of services; supplies of goods or services sold below cost price; consideration; taxable amount; the case Gåsabäck; Skatterätt; EG-rätt; mervärdesskatt; mervärdesskattedirektivet; mervärdesskattelagen; uttag av vara; uttag av tjänst; uttagsbeskattning; underpristransaktion; ersättning; beskattningsunderlag; målet Gåsabäck;

  Sammanfattning : EG-rätten är en egen rättsordning som har företräde framför den nationella rätten, vilket innebär att medlemsstaterna har en skyldighet att följa EG-rätten. Förverkligandet av målet om att skapa en inre marknad inom EG förutsätter ett gemensamt system för mervärdesskatt. LÄS MER

 2. 2. Uttagsbeskattning ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv. -Vad är ett tillhandahållande?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eva Rommen; [2004]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan Sverige blev medlem i EU har den svenska rätten inom flera områden blivit allt mer internationaliserad. Den svenska mervärdesskatterätten hade redan i den första lagen från 1968 influenser från EG-rätten på grund av att det första direktivet i EG-rätten om mervärdesskatt tillkom samtidigt som den svenska lagen trädde i kraft. LÄS MER