Sökning: "mervärdesskatt"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet mervärdesskatt.

 1. 1. Digital valuta - Valuta i skatterättslig mening?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonatan Hammarsten; [2018]
  Nyckelord :Digital valuta; virtuell valuta; inkomstskatterätt; mervärdesskatterätt; beskattning; inkomstskatt; mervärdesskatt; bitcoin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Is sharing caring? An analysis of the VAT treatment of certain sharing platforms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Lundgren; [2018]
  Nyckelord :mervärdesskatt; delningsekonomi; sharing economy; VAT; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Delningsekonomins framfart har inneburit stora positiva effekter på marknaden, genom att bl.a. skapa nya arbetstillfällen och öka konkurrenskraften på marknaden. Det har samtidigt blivit tydligt att traditionell lagstiftning inte helt täcker denna nya affärsmodell och dess aktörer. LÄS MER

 3. 3. Avdrag för ingående moms vid avyttring av andelar i dotterbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristoffer Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :Mervärdesskatt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Undantag från mervärdesskatt för förvaltning av särskilda investeringsfonder : Den svenska regleringens tolkning och tillämpning i en EU-rättslig kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :mervärdesskatt; särskilda investeringsfonder; värdepappersfonder; specialfonder; direktivkonform tolkning; direkt effekt; undantag; förvaltning; fonder; EU-rätt;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks tolkningen och tillämpningen av undantaget från mervärdesskatt för förvaltning av särskilda investeringsfonder ur en EU-rättslig synvinkel. I svensk lagstiftning finns undantaget stadgat i 3 kap. 9 § ML. Motsvarande artikel i mervärdesskattedirektivet är art. LÄS MER

 5. 5. Diskretionär portföljförvaltning: ett eller flera tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Vidlund; [2018]
  Nyckelord :VAT; asset management; discretionary portfolio management; composite supplies; VAT Directive; komplexa tjänster; sammansatta tjänster; blandade tjänster; portföljförvaltning; diskretionär portföljförvaltning; finansiella tjänster; ett eller flera tillhandahållanden; mervärdesskatt; moms; mervärdesskattedirektivet; 3:9 ML;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar frågorna om vad en komplex tjänst är, vilka kriterier som EU-domstolen ställer upp för att klassificera komplexa tjänster som ett eller flera tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten, vilka kriterier som tillämpas vid klassificeringen av den komplexa tjänsten diskretionär portföljförvaltning samt om svensk rätt kan anses förenlig med EU-rätten. . LÄS MER