Sökning: "mervärdesskatt"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet mervärdesskatt.

 1. 1. Rätten till avdrag för investeringar innan verksamheten påbörjas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robert Ortstad; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; mervärdesskatt; avdrag; återbetalning; neutralitetsprincipen; förutsebarhetsprincipen; mervärdesskattedirektivet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mervärdesskatt : Ekonomisk brottslighet inom EU

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mattias Savci; [2019]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; Ekonomisk brottslighet inom EU; momsbedrägeri; karusellhandel; penningtvätt; Mattias Savci;

  Sammanfattning : Inom den Europeiska unionen har vi idag principen om den fria och gemensamma marknaden där moms ska tas ut i det land där varan konsumeras. Detta innebär att företag inom unionen kan handla varor momsfritt. LÄS MER

 3. 3. Ett eller flera tillhandahållanden inom mervärdesskatten

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Marie Olsson; [2019]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; Ett eller flera tillhandahållanden; Huvudsaklighets- eller delningsprincipen;

  Sammanfattning : Fråga om tillämpning av helhets- respektive delningsprincipen samt huruvida en transaktion består av ett eller flera tillhandahållanden är ofta förekommande i rättspraxis. Någon vägledning i mervärdesskattelagen eller mervärdesskattedirektivet går inte att finna och därmed har ovan nämnda rättspraxis blivit av värde och fyller en viktig funktion i de aktuella frågorna. LÄS MER

 4. 4. Digital valuta - Valuta i skatterättslig mening?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonatan Hammarsten; [2018]
  Nyckelord :Digital valuta; virtuell valuta; inkomstskatterätt; mervärdesskatterätt; beskattning; inkomstskatt; mervärdesskatt; bitcoin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Is sharing caring? An analysis of the VAT treatment of certain sharing platforms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Lundgren; [2018]
  Nyckelord :mervärdesskatt; delningsekonomi; sharing economy; VAT; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Delningsekonomins framfart har inneburit stora positiva effekter på marknaden, genom att bl.a. skapa nya arbetstillfällen och öka konkurrenskraften på marknaden. Det har samtidigt blivit tydligt att traditionell lagstiftning inte helt täcker denna nya affärsmodell och dess aktörer. LÄS MER