Sökning: "mesoperspektiv"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mesoperspektiv.

  1. 1. Vem vänder vindarna? : En intervjustudie med pojkar på en gymnasieskola

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Hedvig Enmark; Annika Sundström; [2014]
    Nyckelord :Utbildning; Pojkar; Maskuliniteter; Kulturellt kapital; Ekonomiskt kapital; Socialt kapital;

    Sammanfattning : Vem vänder vindarna är en intervjustudie av Annika Sundström och Hedvig Enmark. Studien belyser frågor om utbildning utifrån intervjuer med fem elever på gymnasiet. Utbildning och lärande är en viktig byggsten i samhället som förbereder människor för framtiden. LÄS MER