Sökning: "mesophilic digestion"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden mesophilic digestion.

 1. 1. Semi-kontinuerlig samrötning av ensilerat våtmarksgräs och matavfall : En studie av metan utbyte

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Sebastian Leijen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världens ökande energibehov och önskan om att minimera konsekvenserna av klimatförändringen har gjort att flera miljömål tagits fram både på nationella och internationella nivåer. Mycket resurser läggs ner på att utveckla nuvarande förnyelsebara energikällor och hitta nya alternativ till de fossila bränslena. LÄS MER

 2. 2. Startup and stabilization of anaerobic membrane bioreactors at ambient temperature

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Carlos Benito Peña; [2015]
  Nyckelord :environmental engineering; water engineering; Anaerobic; AnMBR; Membrane; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There has been an increasing interest in wastewater treatment in last decades to reduce human footprint. Primarily, anaerobic technology focused on treatment and stabilization of sludge, but now the tendency is to give it a major role in low cost treatment of high/low strength wastewaters, since anaerobic digestion offers energy generation through gas production. LÄS MER

 3. 3. Ärtrev som substrat för biogasproduktion : En litteraturstudie och rötning i labbskala

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Rikard Almgren; [2012]
  Nyckelord :biogas; förnybar; energi; biobränsle; ärtrev; växtodlingsrester; rikard; almgren; miljövetenskap;

  Sammanfattning : Until 2020, 49% of Sweden's use of energy must derive from renewable sources. Greenhouse gases must as well decline with 40% compared to 1990 as a part of Sweden's 16 environmental objectives. Biogas is part of the effort to achieve these objectives, but as the demand for biogas increases, more substrates are needed to meet the demand. LÄS MER

 4. 4. Management of hydrogen sulfide in anaerobic digestion of enzyme pretreated marine macro-algae

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Salar Haghighatafshar; [2012]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enzymatic pretreatment of algae – by means of cellulose degrading enzyme – was evaluated through lab-scale and pilot-scale experiments. The degradation efficiency of the enzyme depended on the initial physical quality of the algae. LÄS MER

 5. 5. Mesophilic anaerobic digestion conducted in single unit reactor at increasing ammonia concentrations

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Bio- och miljösystemforskning (BLESS)

  Författare :Fan Yang; [2011]
  Nyckelord :biogas; mesophilic digestion; ammonia inhibition; methane;

  Sammanfattning : The use of mesophilic anaerobic digestion for treatment of organic wastes is a growing biotechnology for sustainable energy supply. Ammonia inhibition is a major problem in anaerobic digestion mainly when digestion of nitrogen-rich substrates such as livestock wastes and manure occurs. LÄS MER