Sökning: "messiah-figure"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet messiah-figure.

  1. 1. Den messianska vägen : En kvalitativ studie om religion, populärkultur och messiasgestalten i filmen Dune (2021)

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Alexander Thornfält; [2022]
    Nyckelord :religion and popular culture; messiah-figure; Dune; mahdi; religious syncretism; christology; theology and film;

    Sammanfattning : This is a study of religion and popular culture with a focus on the film industry. The purpose of this bachelor thesis is to create an increased understandning of how religion can be expressed in film and contribute to an understanding of the way religious themes can be expressed in popular culture. LÄS MER