Sökning: "messianism"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet messianism.

 1. 1. "Den du så länge har sökt är på väg" : Messianska föreställningar i Astrid Lindgrens text Mio, min Mio utifrån Werblowskys typologi

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Lisa Hellström; [2019]
  Nyckelord :Messianska föreställningar; Mio; min Mio; RJ Zwi Werblowsky; Astrid Lindgren; fantasy.;

  Sammanfattning : Min uppgift och syfte med denna uppsats har varit att undersöka om Zwi RJ Werblowskys teori om messianism kan appliceras på texten Mio, min Mio. Den andra uppgiften har varit att pröva om hypotesen att texten Mio, min Mio av författarinnan Astrid Lindgren innehåller messianska föreställningar stämmer. LÄS MER

 2. 2. Det messianska ögonblicket : Giorgio Agamben och diktens messianska potential

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Felice Rova; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Critiques of messianic thought is taking place within philosophy and can be viewed in the light of a return of religion; the messianic can be thought of as a way to understand the contemporary situation. A returning messianic figure allows for a transformative and negotiating critique of how to think a secular messianism, and in a larger scale; a critique of a secular thinking which defines itself against the religious perspective. LÄS MER

 3. 3. Radikaliseringens perfekta storm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tomas Johansson; [2016]
  Nyckelord :radikalisering; våldsbejakande extremism; politisk religion; sekulär religion; messianism; totalitarism; identitetspolitik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hur ska radikalisering förstås och bekämpas? Grundläggande för all problemlösning är att problemet är korrekt definierat. Så är inte fallet i frågan om våldsbejakande extremism. Uppsatsen argumenterar för att det grundläggande problemet är att ideologin som faktor är negligerad. LÄS MER

 4. 4. Kritik som transformation : ett utvecklande av Walter Benjamins konception av kritik i relation till språk, verk och historia

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Tim Landfeldt; [2015]
  Nyckelord :Walter Benjamin; history; the work; language; critique; marxism; messianism; critique;

  Sammanfattning : The present essay concerns Walter Benjamin´s engagement with the concept of critique in four of his early writings from 1916-1928. It revolves around three main themes, or objects of interest: the critique of language [Sprache], the critique of the work [das Werk] and the critique of history [Geschichte]. LÄS MER

 5. 5. Att rädda det förgångna : Om Walter Benjamins historiska materialism

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Landfeldt Tim; [2014]
  Nyckelord :Walter Benjamin; history; temporality; redemption; remembrance; action; historical materialism; messianism; now-time;

  Sammanfattning : The present essay concerns Walter Benjamin’s thought regarding history and temporality as he articulated it in his last work that was only published posthumously: ”Über den Begriff der Geschichte”. The purpose is to analyze Benjamin’s construction of historical materialism and to suggest a reading of it as directed towards an opening of history. LÄS MER