Sökning: "messiasgestalt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet messiasgestalt.

  1. 1. Att rädda världen genom att stoppa en apokalyps : En undersökning om messiasgestalter i TV-serien Supernatural

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Josefine Gräsberg Franzén; [2015]
    Nyckelord :Kristologi; Supernatural; messiasgestalt; kristusgestalt; teologi och film;

    Sammanfattning : Uppsatsen berör i en vidare mening hur teologi kan återfinnas i film och i en smalare mening om det i en stor TV-serie från USA är rimligt att tolka huvudrollsinnehavarna som messiasgestalter. Syftet med att skriva denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för hur religion i allmänhet och kristendom i synnerhet kan utryckas eller återspeglas i olika media och i denna uppsats i en TV-serie. LÄS MER