Sökning: "mest olika design metod"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden mest olika design metod.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med pankreascancer och behovet av stöd från sjuksköterskan

  Magister-uppsats,

  Författare :Birgitta Pleil; Anna Sandberg; [2021-03-03]
  Nyckelord :Pankreascancer; omvårdnad; patientupplevelse; stöd; sjuksköterska; palliativ vård;

  Sammanfattning : Background: Patients who suffer from pancreatic cancer are often in great need of care and attention already when they get their diagnosis. The disease has a poor prognosis with a short expected survival. LÄS MER

 2. 2. Stress och sömnvanor bland fysioterapeutstudenter vid Luleå tekniska universitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Erik Stockhem; Mathias Folkeson; [2021]
  Nyckelord :Fysioterapeutstudenter; PSS-10; Stress; Sömn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnproblematik och stress är relativt utbrett i samhället och kan inverka på varandra. Stress kan påverka en persons sömnvanor och sömnbrist kan leda till att stress hanteras på ett annorlunda sätt. LÄS MER

 3. 3. Basal hygien inom kommunal vård och omsorg

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jessica Hammarström; [2021]
  Nyckelord :Infection control; hand hygiene; Handwashing; nursing home; compliance; Smittspridning; följsamhet; handhygien; basal hygien; kommunal vård och omsorg;

  Sammanfattning : Introduktion: Det är väl känt världen över att god handhygien är en av de enskilt mest effektiva insatserna för att hindra smittspridning. Trots detta visar flera studier på låg följsamhet till denna viktiga företeelse och orsakerna för försummandet varierar. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars motiv för tveksamhet till vaccinationer av sina barn : En deskriptiv allmän litteraturstudie med utgångspunkt från kvalitativa studier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ebba Rummel; Klara Elverfors; [2021]
  Nyckelord :Vaccine; vaccine hesitancy; childhood vaccination; immunization.; Vaccin; vaccintveksamhet; barnvaccination; immunisering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vaccinationer räknas till sjukvårdens mest effektiva hälsoåtgärd och räddar cirka 1.5 miljoner liv årligen. Trots möjligheten att utnyttja vaccin väljer somliga att inte vaccineras. Detta fenomen kallas för vaccintveksamhet är ett av de tio största hoten mot den globala folkhälsan. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad vid hypotermi : En litteraturstudie om hur sjuksköterskan förebygger och vårdar patienter med accidentell hypotermi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Khadijah Hasan; [2021]
  Nyckelord :Hypotermi; omvårdnad; temperatur; trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Accidentell hypotermi är ett tillstånd där kroppstemperaturen oavsiktligt understiger 35 °C. Hypotermi kan delas in i lindrig, måttlig och grav hypotermi, alla tre stadier medför livshotande komplikationer för patienten. LÄS MER