Sökning: "meta-analys"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet meta-analys.

 1. 1. Elevmotivation i matematikämnet – en systematisk litteraturstudie om effekter av motivationsfrämjande interventioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Liqin Xu; [2021-07-06]
  Nyckelord :motivation; matematik; intervention; experiment; högstadiet; gymnasiet; meta-analys; mathematics; secondary school; meta-analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify evidence-based interventions that work effectively for teachers to increase the motivation of junior high school and high school students in mathematics. A systematic literature study review, i.e. LÄS MER

 2. 2. Exercise in patients with tension-type headache : a systematic review and meta-analysis

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Rundström; [2021]
  Nyckelord :Exercise; Headache frequency; Meta-analysis; Pain intensity; Tension-type headache; Training;

  Sammanfattning : Abstract: Objective: This meta-analysis reviews the evidence for training in patients with tension-type headache on pain intensity and headache frequency. Method: Electronic databases were searched for randomized controlled trials evaluating training on patients with tension-type headache. Data was extracted by the reviewer. LÄS MER

 3. 3. Oral Health Care among European Native and Immigrant’s Children and Adolescents : A systematic review and meta-analysis

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Akikun Nahar; [2021]
  Nyckelord :Children; dental caries; immigrants; Europe; oral health;

  Sammanfattning : Background: Globally, oral health remains a public health concern, particularly in relation towell-being of children and adolescents. Dental caries, one of the most common oral health problem in this group, is considered as a transmissible, infectious disease with significant health consequences. LÄS MER

 4. 4. Preoperativ ångest - Anestesisjuksköterskans möjliga åtgärder. En systematisk litteraturöversikt.

  Magister-uppsats,

  Författare :Mi Tran; Yanhua Li; [2020-06-26]
  Nyckelord :Anestesi; Hanteringsåtgärder; Kirurgi; Musikterapi; Premedicin; Preoperativ information; Ångest;

  Sammanfattning : Background: The whole process of undergoing surgery is an emotional rollercoaster for most people. Preoperative anxiety is not an uncommon phenomenon and is currently a growing concern in modern anesthesia. It is general knowledge that untreated preoperative anxiety has consequences, not only during the operation but also on postoperative care. LÄS MER

 5. 5. Effect of physical training on hemoglobin-A1c in patients with type 2-diabetes : A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Markus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; fysisk träning; hemoglobin-A1c; kondition; styrketräning; typ 2-diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemoblobin-A1c är ett mått på blodsockrets medelvärde efter mellan 60-90 dagar och är en grundläggande indikator på blodsockerkontrollen hos patienter med typ 2-diabetes. Kondition- och styrketräning har visat sig kunna påverka hemoglobin-A1c och används därför som en av flera behandlingsformer hos patienter med typ-2 diabetes. LÄS MER