Sökning: "metabola syndromet"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden metabola syndromet.

 1. 1. Effekt av peroral magnesiumsupplementering på blodtryck vid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecka Mjösberg; Emma Munch; [2019-06-25]
  Nyckelord :magnesium; supplementering; metabola syndromet; hypertoni; blodtryck; magnesium; supplementation; metabolic syndrome; hypertension; blood pressure;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för högt blodtryck är i Sverige 27 procent. Högt blodtryck är en oberoenderiskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, men också en komponent av metabola syndromet. Viss forskningtyder på att lågt magnesiumintag ökar risken för metabola syndromet och därmed risken för hjärt- ochkärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Kostmönster, makronutrientfördelning eller energirestriktion? : En scoping review om effektiv kostbehandling vid NAFLD.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Lisa Bulander; Marianna Nikola; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) är ett tillstånd som får allt större utbredning, och det finns idag inga riktlinjer för nutritionsbehandling av sjukdomen, förutom viktnedgång och motion. Det finns studier på olika koster, där bland annat Medelhavskosten har fått bra resultat som visar på förbättring av fettlever. LÄS MER

 3. 3. Kost och motion vid metabolt syndrom : Effekten av positiva livsstilsförändringar hos vuxna

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jessica Larsson; [2018]
  Nyckelord :Metabolic syndrome; prevention; lifestyle changes; diet; physical activity; Metabolt syndrom; prevention; livsstilsförändring; kost; motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av Metabolt syndrom (MetS) ökar och utgör ett hot mot den svenska folkhälsan. En ökad risk att utveckla kroniska sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom gör det metabola syndromet till prioritet att behandla och förebygga då det är starkt kopplat till ohälsosamma levnadsvanor som samtliga går att förändra och förbättra genom livsstilsförändringar. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse av lågkolhydratkost vid övervikt, metabolt syndrom och diabetes mellitus typ II : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Olsson; Marie Sveronius; [2018]
  Nyckelord :Lågkolhydratkost; Upplevelse; Övervikt; Metabolt syndrom; Diabetes Mellitus typ II;

  Sammanfattning : Förekomsten av icke smittsamma sjukdomar är enligt Världshälsoorganisationen en av de största hälsoutmaningarna vad gäller både människolidande och påverkan på den socioekonomiska situationen i världens länder. Hjärtsjukdom förblir den ledande dödsorsaken och utgör 46 procent av icke-smittsamma sjukdomar följt av cancer, lungsjukdomar och diabetes. LÄS MER

 5. 5. Har lingon postprandiell påverkan på glykemisk respons hos friska, vuxna individer?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sara Bussqvist; Lina Johansson Sjödin; Josefin Söderberg; [2017-06-07]
  Nyckelord :Lingon; vaccinium vitis-idaea; plasmaglukos; insulin; glykemisk respons; metabola syndromet; typ 2-diabetes; Lingonberry; plasma glucose; glycemic response; metabolic syndrome; type 2-diabetes;

  Sammanfattning : Title: Do lingonberries have an impact on the postprandial glycemicresponse in healthy adults?Author: Sara Bussqvist, Lina Johansson Sjödin and Josefin SöderbergSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 24, 2017Background: The Metabolic Syndrome is increasing worldwide and can eventually lead totype 2 diabetes. In 2014, an article from Lund University was published where researchconducted on mice showed positive metabolic effects of lingon, resulting in the hypothesisthat this could be useful in the prevention/treatment of metabolic diseases in humans. LÄS MER