Sökning: "metabola syndromet"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden metabola syndromet.

 1. 1. Har blåbär en blodtryckssänkande effekt hos män och kvinnor med metabola syndromet? - en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Isabelle Ferm; Johanna Andersson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har blåbär en blodtryckssänkande effekt hos män och kvinnor medmetabola syndromet?Författare: Isabelle Ferm och Johanna AnderssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-25Bakgrund: Metabola syndromet (MetS) är ett samlingsnamn för olika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar där bland annat högt blodtryck ingår. Antalet individer med MetS ökar globalt och för att förebygga och behandla riskfaktorerna är det fördelaktigt med en kost rik på frukt, grönsaker och kostfibrer. LÄS MER

 2. 2. Hur intensitetsnivån av fysisk aktivitet påverkar hälsan : Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete vid metabola syndromet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Gill; Jenny Richardsson; [2020]
  Nyckelord :Dorothea Orem; Egenvård; Metabola riskfaktorer; Sjuksköterska; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Metabola syndromet innebär fysiologiska riskfaktorer som bukfetma och högt blodtryck vilket ger en förhöjd risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar och diabetes typ 2. Tillståndet ökar globalt och leder till stora hälsoproblem, med fysisk aktivitet kan riskerna förminskas. LÄS MER

 3. 3. Liraglutids viktminskningseffekt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Zahraa Hazime; [2020]
  Nyckelord :Liraglutid; Viktminskning; GLP-1; Typ 2 diabetes; Insulin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma klassificeras som en sjukdom, medan övervikt klassificeras som en riskfaktor för andra sjukdomar såsom typ 2-diabetes (T2D). Genom att beräkna ”body mass index” (BMI) kan vikten klassificieras. Ett BMI >25 kg/m2 klassificieras som övervikt medan BMI >30 kg/m2 klassificieras som fetma. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans upplevelse av förebyggande koståtgärder för patienter med metabolt syndrom : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Therese Källström; Emilia Rejmann; [2020]
  Nyckelord :metabolic syndrome; preventive cost advice; districts nurse s experience; primary health care; metabolt syndrom; förebyggande koståtgärder; distriktssköterskans upplevelse; primärvård;

  Sammanfattning : Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden och typ 2-diabetes är en av våra största folksjukdomar. De vanligaste riskfaktorerna är fetma, högt blodtryck, höga blodfetter och insulinresistens. LÄS MER

 5. 5. Personer med schizofreni dör av förtid av somatisk ohälsa – Vad kan sjuksköterskan göra?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Jansson; Alice Persson; [2019-08-16]
  Nyckelord :Schizofreni; metabolt syndrom; livsstil; riskfaktor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa utgör en folksjukdom och ohälsan skapar problematik både på individ - och samhällsnivå. Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som ingår i gruppen psykossjukdomar och ses idag som en av Sveriges folksjukdomar. LÄS MER