Sökning: "metabolic syndrome"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden metabolic syndrome.

 1. 1. Har blåbär en blodtryckssänkande effekt hos män och kvinnor med metabola syndromet? - en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Isabelle Ferm; Johanna Andersson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har blåbär en blodtryckssänkande effekt hos män och kvinnor medmetabola syndromet?Författare: Isabelle Ferm och Johanna AnderssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-25Bakgrund: Metabola syndromet (MetS) är ett samlingsnamn för olika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar där bland annat högt blodtryck ingår. Antalet individer med MetS ökar globalt och för att förebygga och behandla riskfaktorerna är det fördelaktigt med en kost rik på frukt, grönsaker och kostfibrer. LÄS MER

 2. 2. Hur intensitetsnivån av fysisk aktivitet påverkar hälsan : Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete vid metabola syndromet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Gill; Jenny Richardsson; [2020]
  Nyckelord :Dorothea Orem; Egenvård; Metabola riskfaktorer; Sjuksköterska; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Metabola syndromet innebär fysiologiska riskfaktorer som bukfetma och högt blodtryck vilket ger en förhöjd risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar och diabetes typ 2. Tillståndet ökar globalt och leder till stora hälsoproblem, med fysisk aktivitet kan riskerna förminskas. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans upplevelse av förebyggande koståtgärder för patienter med metabolt syndrom : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Therese Källström; Emilia Rejmann; [2020]
  Nyckelord :metabolic syndrome; preventive cost advice; districts nurse s experience; primary health care; metabolt syndrom; förebyggande koståtgärder; distriktssköterskans upplevelse; primärvård;

  Sammanfattning : Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden och typ 2-diabetes är en av våra största folksjukdomar. De vanligaste riskfaktorerna är fetma, högt blodtryck, höga blodfetter och insulinresistens. LÄS MER

 4. 4. Kan adhd-läkemedlet lisdexamfetamin bota ätstörningar?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nellie Forsberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Hetsätningsstörning (”Binge eating disorder”; BED) är en kronisk, psykiatrisk ätstörning som kännetecknas av återkommande och ihållande episoder av tvångsmässig hetsätning i frånvaro av viktkompenserande beteenden. Återkommande episoder av hetsätning måste uppstå minst en gång i veckan under tre månader för att en person ska diagnostiseras med BED enligt DSM-5. LÄS MER

 5. 5. Effekt av peroral magnesiumsupplementering på blodtryck vid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecka Mjösberg; Emma Munch; [2019-06-25]
  Nyckelord :magnesium; supplementering; metabola syndromet; hypertoni; blodtryck; magnesium; supplementation; metabolic syndrome; hypertension; blood pressure;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för högt blodtryck är i Sverige 27 procent. Högt blodtryck är en oberoenderiskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, men också en komponent av metabola syndromet. Viss forskningtyder på att lågt magnesiumintag ökar risken för metabola syndromet och därmed risken för hjärt- ochkärlsjukdom. LÄS MER