Sökning: "metabolt syndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden metabolt syndrom.

 1. 1. Kan ett dagligt intag av blåbär rekommenderas för att minska blodtrycket hos individer med kardiovaskulära riskfaktorer? - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Araceli Pereyra; Elin Jakobsson; [2020-08-24]
  Nyckelord :blåbär; hypertoni; kardiovaskulära sjukdomar; kardiovaskulära riskfaktorer; blueberry; hypertension; cardiovascular diseases; cardiovascular risk factors;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kan ett intag av blåbär rekommenderas för att minska blodtrycket hosindivider med kardiovaskulära riskfaktorer?Författare: Araceli Pereyra och Elin JakobssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01___________________________________________________________________________Bakgrund: Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Forskning visar attpolyfenoler, som det finns rikt av i blåbär, har en positiv effekt på blodtryck och skulle därförpotentiellt kunna minska risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans upplevelse av förebyggande koståtgärder för patienter med metabolt syndrom : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Therese Källström; Emilia Rejmann; [2020]
  Nyckelord :metabolic syndrome; preventive cost advice; districts nurse s experience; primary health care; metabolt syndrom; förebyggande koståtgärder; distriktssköterskans upplevelse; primärvård;

  Sammanfattning : Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden och typ 2-diabetes är en av våra största folksjukdomar. De vanligaste riskfaktorerna är fetma, högt blodtryck, höga blodfetter och insulinresistens. LÄS MER

 3. 3. Utformning av ett nytt diagnostiskt test för att utvärdera behandlingseffekten av SGLT2-hämmare hos hästar med ekvint metabolt syndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Hannah Jacobson; [2020]
  Nyckelord :ekvint metabolt syndrom; insulindysreglering; Häst; GGI; SGLT2-hämmare;

  Sammanfattning : Ekvint metabolt syndrom (EMS) karakteriseras av en samling av särskilda kliniska fynd och riskfaktorer så som fetma, insulindysreglering (ID), hyperlipemi och hypertriglyceridemi associerat med utveckling av endokrin fång. Fång kan orsakas av flera olika saker, men endokrin fång relaterat till ID anses vara den vanligaste orsaken. LÄS MER

 4. 4. Personer med schizofreni dör av förtid av somatisk ohälsa – Vad kan sjuksköterskan göra?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Jansson; Alice Persson; [2019-08-16]
  Nyckelord :Schizofreni; metabolt syndrom; livsstil; riskfaktor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa utgör en folksjukdom och ohälsan skapar problematik både på individ - och samhällsnivå. Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som ingår i gruppen psykossjukdomar och ses idag som en av Sveriges folksjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som främjar egenvård och livsstilsförändringar hos patienter med typ 2-diabetes mellitus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Rosenlind; Ensiyeh Zendehbad; [2019]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 2; Livsstilsförändringar; Egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Typ 2-diabetes är en komplex sjukdom där patienten behöver god kunskap och egen förmåga att hantera sjukdomen. Typ 2-diabetes kan leda till allvarliga komplikationer som ökar risken för hjärt-och kärlsjukdom och skador på njurar samt nervskador. LÄS MER