Sökning: "metadonbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet metadonbehandling.

 1. 1. Farmakologisk behandling vid opioidberoende : Finns det skillnader i effekt mellan buprenorfin- och metadonbehandling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :methadone; buprenorphine; opioid dependence; Metadon; buprenorfin; opioidberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Heroin är en opiat ursprungen från opiumvallmon och är starkt förknippad med beroende och död. När heroin och andra kortverkande opiater binder in till μ-opioidreceptorer i hjärnan sker en ökad frisättning av signalsubstansen dopamin och en stark känsla av eufori infinner sig. LÄS MER

 2. 2. Substitutionsbehandling – Statlig drog eller behandling? : En kvalitativ studie av substitutionsdebatten i svensk press

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Katarina Orava; Angelica Fridström; [2013]
  Nyckelord :substitutionsbehandling; underhållsbehandling; metadonbehandling; metadon; subutex; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to illustrate viewpoints and arguments in debate articles in Swedish evening – and daily press about opioid substitution therapy the past 12 years. We think that it’s relevant to elucidate the substitution debate, because the vision on drug abuse and it’s causes influence which interventions and method of treatments that are used. LÄS MER

 3. 3. Som att ha ett osynligt koppel på sig : Intervjustudie med tre patienter med erfarenhet av utskrivning från substitutionsbehandling mot opiatmissbruk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Erika Fyrvall; [2013]
  Nyckelord :heroin abuse; methadone treatment; buprenorphine treatment; involuntary discharge; coping.; heroinmissbruk; metadonbehandling; buprenorfin behandling; ofrivillig utskrivning; coping.;

  Sammanfattning : Aims: To examine how patients with experience of being involuntarily discharged from medication-assisted treatment with methadone or buprenorphine have coped with the consequences following the discharge. The study also aim to examine how the patients cope with the stigma related to their abuse of heroin and how they manage to cope with the rules regarding themedication-assisted treatment. LÄS MER

 4. 4. Synen på den kroppsliga hälsan : En intervjustudie med patienter i metadonbehandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Nilsson; Maja Gagge; [2012]
  Nyckelord :methadone maintenance program; health; physical health; lifestyle; metadonbehandling; hälsa; kroppslig hälsa; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Aim and Problem statement The study aimed to investigate views on physical health amongst patients in methadone maintenance program, which is a subject little explored. Previous studies suggest that methadone patients are at risk developing illnesses related to the metabolic syndrome and an unhealthy lifestyle. LÄS MER

 5. 5. Regelverk inom metadonprogram- hinder eller stöd för patienten? : En kvalitativ uppsats om patienters och vårdpersonals erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Kallos; Marie Kandelberg; [2010]
  Nyckelord :patients on methadone; acquis; exercise of power; self-determination; methadone maintenance treatment; social control; conditional treatment; patienter i metadonbehandling; regelverk; maktutövning; självbestämmande; underhållsbehandling med metadon; social kontroll; villkorad behandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER