Sökning: "metadonbehandling"

Visar resultat 16 - 19 av 19 uppsatser innehållade ordet metadonbehandling.

 1. 16. "Metadonet ersätter endast själva drogen" : en studie av socialtjänstens psykosociala arbete med heroinmissbrukare med metadonbehandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ing-Britt Dunker-Svensson; Lotta Jönsson; [2003]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose with this essay, was to examine how the social workers in Malmö´s Social welfare services describe the needs of the psychosocial treatment to clients with methadone maintenance treatment and what kind of efforts they can offer to this group of clients. To attain this purpose we focused on these following questions How do the social workers define the problems and the needs of a heroin dependence client with methadone treatment? What kind of efforts, when it comes to the psychosocial treatment interventions, can the social workers offer the client. LÄS MER

 2. 17. Metadonbehandling - På vems villkor?: en komparativ studie mellan S:t Lars metadonprogram i Lund och Socialpsykiatrisk kliniks metadonbehandling i Roskilde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marie Andersson; Ewa Mellerström; [2001]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose with this essay, was to examine if the drugpolitical policy related to the development of the methadon treatment in St: Lars in Lund versus the Socialphsytiatric clinic in Roskilde. We wanted to compare the rehabilitation methods and by that, emphasise possible simularitys and differenses. LÄS MER

 3. 18. Metadonunderhållningsbehandling - Överensstämmer den i teori och praktik?: en studie av metadonbehandling ur ett etiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Veronica Johansson; Pernilla Möller; [2001]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to find out if the Swedish methadone program was ethically justifiable by comparing it in theory and practice. Our main questions were: - Is it ethically justifiable to replace one addictive substance with another? - Are the criterias of the the National Swedish Social Welfare Board being fulfilled? - Is the methadoneprograms purpose agreeable in practice and theory? - Does life change for methadonepatients, if yes, then how? We interviewed patients and staff at the methadoneprogram in Lund and other actively involved in the subject of methadone. LÄS MER

 4. 19. Restriktiv och liberal narkotikapolitik - en jämförelse mellan Sverige och Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sophia Sävås; [1999]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Narkotikaproblemet är ett relativt nytt samhällsproblem. Det var egentligen först i slutet av 1960-talet i samband med flower-power-rörelsen, som narkotikan började att betraktas som ett samhällsproblem. LÄS MER