Sökning: "metadonbehandling"

Visar resultat 6 - 10 av 19 uppsatser innehållade ordet metadonbehandling.

 1. 6. Drog eller behandlingsform? : Socialarbetares attityd till metadonbehandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Therese Svensson; Linnea Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :Metadon; metadonbehandling; socialsekreterare; attityder;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa undersökning gjordes med ett öppet, datorstött intervjuformulär som skickades till socialsekreterare i fyra kommuner i Sverige. Det som undersöktes var socialsekreterarnas attityd till metadonbehandling vid heroinberoende och om dessa attityder skildes åt mellan de olika kommunerna. LÄS MER

 2. 7. "Det är svårt att hjälpa människor att slippa vara ensamma" : en kvalitativ studie om metadonbehandling

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mari Lemberg; Pia Mähl; [2008]
  Nyckelord :Drogmissbruk; Missbrukarvård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 8. Harm Reduction : - En ny dimension inom den restriktiva narkotikapolitiken?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Nordström; Martina Stenman Lång; [2008]
  Nyckelord :Harm reduction; svensk narkotikapolitik; läkemedelsassisterad behandling; sprututbytesverksamhet; metadon; narkotikamissbruk;

  Sammanfattning : Harm reduction som insats, har för avsikt att minska de negativa konsekvenserna som tenderar att följa missbruket. Konceptet härstammar från 1920-talets England där grunderna för behandlingsformen utvecklades efter att läkarkåren ansåg att underhåll av missbruk i flera fall kan vara nödvändigt. LÄS MER

 4. 9. Metadonbehandling, socialkategorisering och avvikelse - en diskursanalytisk studie av svensk dagspress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Margareta Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Metadonbehandling; media; konflikt; socialkategorisering; stereotyper; avvikelse; makt;

  Sammanfattning : Diskursanalys hjälper oss att reflektera över verkligheten och det som ses som självklart och logiskt i den, människor både påverkar och påverkas av diskursen eftersom ingen helt kan ställa sig utanför den. Media är en av de instanser som påverkar människors tankar och föreställningar om verkligheten i samhället. LÄS MER

 5. 10. Vägen ut - metadonpatientens sociala rehabilitering.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Svensson; [2006]
  Nyckelord :metadon; social rehabilitering; metadonbehandling; metadonpatient; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine what possibilities and obstacles, according to the personnel and patients in a methadone treatment, exist in the patient's social rehabilitation. How does the methadone treatment encourage the patient's social rehabilitation, what possibilities/obstacles are there according to personnel and patients? What does the patient see as important aspects of his/her social rehabilitation and what importance does the methadone have on the treatment? The results show that there are difficulties for patients to rebuild their life, find employment, start new social networks and get by with everyday tasks. LÄS MER