Sökning: "metafiktion"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet metafiktion.

 1. 1. Metafiktion i gymnasiets svenskundervisning : Är metafiktion ett lämpligt begrepp att lära ut i gymnasieskolans svenskundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Albin Malmqvist; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Litteraturundervisning; Metafiktion; Sent i November; Svenskämnet; Tove Jansson.;

  Sammanfattning : Studien består av en jämförelse av två simulerade läsningar och resulterande analyser av boken Sent i November. En med metafiktionellt perspektiv och en utan. Utifrån resultatet av dessa diskuteras begreppet metafiktions lämplighet i gymnasieskolans svenskundervisning i förhållande till dess läroplan. LÄS MER

 2. 2. Det osynliga rummet- vilka effekter kan användandet av off-screen i rörlig bild få?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Frida Kärvegård; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar vilken effekt och betydelse användandet av off-screen-element i rörlig bild kan ha. Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för hur visuella kommunikatörer medvetet kan använda sig utav off-screen. Diskussioner utförs kring offscreen- elementens fördelar och nackdelar. LÄS MER

 3. 3. Metalepsis y ruptura del ciclo narrativo en Niebla de Miguel de Unamuno

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Alatalo Frida; [2015]
  Nyckelord :Metalepsis; Niebla; ritmo; ciclo narrativo; narratología;

  Sammanfattning : Det här är en narratologisk studie som ska bevisa att metalepsis bryter den narrativa strukturen i Niebla av Miguel de Unamuno. Det finns en struktur i romanen inom ramarna för fiktion som inte upfylls, då metalepsis vidgar ramarna till metafiktion. Strukturen i Niebla har alltså påverkats märkbart av infallet av metalepsis. LÄS MER

 4. 4. Verkligheten stöpt i en litteraturform : Självbiografi, självframställning och metafiktion i Myggor och tigrar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Nofa Malla-Mohammed; [2015]
  Nyckelord :myggor och tigrar; maja lundgren; självbiografi; självframställning; självporträtt; metafiktion; paratext;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en undersökning av boken Myggor och tigrar gjorts där dels vad som är utmärkande för en självbiografi och ett självporträtt jämfört med andra typer av genrer, dels vad metafiktion är, belysts. Myggor och tigrar har drag av självbiografi, men även fiktion – i denna uppsats benämnd som självporträtt. LÄS MER

 5. 5. Jaget i grafisk form : en studie av självframställning i svenska serieromaner.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Anna Hultman; [2013]
  Nyckelord :Tecknade serier; självframställning; självbiografiskt; Malin Biller; Mats Jonsson; Linda Spåman; Simon Gärdenfors; narratologi; semiotik; literaturvetenskap; intermedialitet.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En studie av strategier för självframställning i svenska serieromaner, med utgångspunkt i fyra verk av Malin Biller, Mats Jonsson, Linda Spåman och Simon Gärdenfors. Med utgångspunkt i teorier om seriemediet och om självframställning i icke-grafisk litteratur undersöks förutsättningar och möjligheter för gestaltande av jaget i tecknade serier. LÄS MER