Sökning: "metafilosofi"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet metafilosofi.

 1. 1. Beyond the Betrayal of Language : On the Role of Skepticism in Otherwise than Being

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Sara Alma Safije Sheikhi; [2018]
  Nyckelord :levinas; metaphysics; discourse; metaphilosophy; scepticism; language philosophy; ethics; otherism; dialogue; levinas; metafysik; diskurs; metafilosofi; skepticism; språkfilosofi; etik; dialog;

  Sammanfattning : In Otherwise than Being (1974), Levinas asked if and how philosophy could make justice of the concrete ethical meeting by philosophical practice, which is unconditionally conditioned by language. Language, understood as partly situated in being and ontology, is analysed as an appropriation of the other, who is other than being. LÄS MER

 2. 2. En utredning av filosofins möjligheter : Avhandling i metafilosofi

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelning för filosofi

  Författare :Björn Börjeson; [2006]
  Nyckelord :Philosophy; Possibilities; Debate; Filosofi; Möjligheter; Debatt;

  Sammanfattning : Uppsatsen "En utredning av filosofins möjligheter" inleds med ett konstaterande av den bitande kritik som tidvis framförts mot filosofins olika dogmer och traditioner bland andra av Ludwig Wittgenstein, G. E. Moore och Richard Rorty. Det sägs vidare att all denna kritik hotar att förinta den positiva upptäckarlusten. LÄS MER