Sökning: "metafor"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet metafor.

 1. 1. Rollen av det poetiska språket i "Den Nya Vetenskapen" av Giambattista Vico

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Maresca Massimo; [2021-07-05]
  Nyckelord :kropp; retorik; Vico; sensus communis; metafor; repetition;

  Sammanfattning : In the seventeenth century the Italian rhetorician Giambattista Vico imagined the history of human civilization in his major work The New Science. He conceived the progression of humanity from barbarism along the way towards the construction of a self-conscious mind, the highest and final achievement of human development. LÄS MER

 2. 2. Refusing Medical Treatment due to Mental Capacity - A Study of the Concept of a Valid Consent and What the Healthcare Personnel's Obligations are When the Patient has not Given an Informed Consent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thérèse Bennshagen; [2021]
  Nyckelord :Healthcare; Mental Capacity; Legal Capacity; Administrative Law; Social and Welfare Law; Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay has two purposes: to examine how much the patient has to understand to be able to consent to medical treatment and what the healthcare personnel's obligations are when the consent is not informed. Regarding the first purpose I concluded that there is no explicit requirement of a certain mental capacity to consent but that if one considered an uninformed consent to constitute a forced bodily intervention, which is prohibited in Chapter 2 Section 6 Instrument of the Government, then medical treatment can be refused. LÄS MER

 3. 3. Metaforer i 2-åringars samtal om kondens : En studie om barns beskrivningar av kondens under ett experiment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Angelika Hansson; [2021]
  Nyckelord :Children; condensation; metaphors; pictorial descriptions; preschool; Barn; bildlika beskrivningar; förskola; kondens; metaforer;

  Sammanfattning : The aim of this study was to contribute with further knowledge about children’s use of metaphors. In the study, 15 children at the age of two were interviewed during an experiment with condensation. In the interview the children were asked to describe the condensation to the interviewer. LÄS MER

 4. 4. -Ett sånt här jobb är ju inte reglerat precis : En folkhögskolerektors arbetsdag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Bibbi Björk Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Folkhögskolan; rektorsrollen; mötet; process.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om rektorsrollen på folkhögskolan. För att belysa rektors arbetsdag på folkhögskolan har studien som metod en kvalitativ ansats och inspireras av etnografi, vilken bygger på fältforskning och halvstrukturerade intervjuer i form av samtal. LÄS MER

 5. 5. För barnets bästa? En kritisk granskning av internationella adoptioners förenlighet med principen om barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emmy Svensson; [2021]
  Nyckelord :familjerätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In every legal process regarding children, the principle of best interests of the child must be considered. The principle is well discussed and does not have a universal determined definition. Intercountry adoption is one of the proceedings that must consider the principle. This is stipulated in both national and international law. LÄS MER