Sökning: "metafysik"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet metafysik.

 1. 1. Negationens fenomenologik : En komparativ och syntetisk analys av den sinnliga visshetens dialektik samt av varat och intets dialektik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Frank Rissanen; [2021]
  Nyckelord :Hegel; Andens fenomenologi; Logikens vetenskap; Negation;

  Sammanfattning : Contemporary readings of Hegelian philosophy tend to overemphasize the Phenomenology ofSpirit and especially as it pertains to the master and slave dialectic. These analyzes are certainlyvalid, but the danger of confining oneself to this work alone is that its deep connections tothe Science of Logic might be neglected (I’ve had the opportunity to use Sven-Olov Wallenstein'sSwedish translation of the Science of Logic, which at the time of writing has not yet beenpublished). LÄS MER

 2. 2. The grounding-causation disanalogy: a critical look at causation as a guide to grounding

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Thilde Wolf; [2020-11-06]
  Nyckelord :Grounding; Causation; Structural equations; Fundamentality;

  Sammanfattning : De senaste åren har begreppet »grundande« väckt allt större intresse hos metafysiker.Grundande är tänkt att vara en separat typ av metafysisk bestämning. Γ sägs grunda γ när γ existerar eller är på ett visst sätt »i kraft av« eller »på grund av« Γ. LÄS MER

 3. 3. Själen ett holografiskt fragment av gud? : Ett jämförande studium av Alfred L. Webres och Sallie McFagues gudsbilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fredrik Niklasson; [2020]
  Nyckelord :Ekologi; Exopolitics; Gud; Holistisk; hypnotisk regression; Kosmos; Kvantfysik; Metafysik; Multiverse; Omniverse; Teologi.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att jämföra olika gudsbilder, den monarkiska bilden, gud sett ur ett ekologiskt perspektiv och gud utifrån en vetenskaplig hypotes, hur skiljer sig dessa åt och vad förenar dem. Ur boken The Omniverse beskrivs gud ur ett metafysiskt perspektiv där transdimensionella dimensioner är en del samt de andliga dimensionerna, vilket inkluderar intelligenta civilisationer av själar, andliga varelser och skapelsen gud. LÄS MER

 4. 4. On how we acquire knowledge of first principles (archai) in Aristotle : A defense of intuition (nous) understood as integral to induction (epagoge)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för teoretisk filosofi

  Författare :Tim Collin Kuyvenhoven; [2020]
  Nyckelord :Aristotle; intutition; first philosophy; first prinicples; induction; epistemology; Nous; Episteme; Archai; epagoge; logos; hexis; Aristoteles; intution; första principer; induktion; kunskapsteori; Barnes; metafysik; om själen;

  Sammanfattning : In this essay I consider from various perspectives the question of whether, for Aristotle, intuition (nous) is part of the process of induction (epagoge) helping to reach the first principles (archai) or whether nous is rather a state of knowing first brought about through a successful induction alone. I have argued we should be careful of drawing conclusions about the nature of the involvement of nous in the grasping of first principles on the basis of APo alone. LÄS MER

 5. 5. Kausala ontologier i en svensk kontext : En antropologisk studie i metafysiska strukturer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Viktor Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Kausal ontologi; kausal struktur; metafysik; lidande; kultur;

  Sammanfattning : Det finns en ryckig men etablerad tradition av att skriva “orsakernas antropologi”. Evans-Pritchards (1937) visade vägen på ett sätt som lockar läsare än idag. Men fastän andra har fortsatt i hans anda, förblir kulturbundna idéer om orsak och verkan ett försummat fält som förtjänar uppmärksamhet. LÄS MER