Sökning: "metafysik"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet metafysik.

 1. 1. Att möjliggöra tänkande om tänkande : En analys av hur tre läroböcker i filosofi för gymnasieskolan låter elever möta en traditionell filosofisk huvudgren utifrån ett filosofididaktiskt perspektiv på framställningarnas didaktiska design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emelie Wengse; [2019]
  Nyckelord :Didaktisk design; läroboksanalys; läromedelsstudier; ämnesdidaktik; filosofi; filosofididaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån en metaanalys av tre läroböcker i filosofi för gymnasieskolan klargöra vilka möjligheter de ger för elever att släppas in i det filosofiska tänkandet. I fokus är läroböckernas kapitel om metafysik, en av filosofins traditionella huvudgrenar. LÄS MER

 2. 2. Beyond the Betrayal of Language : On the Role of Skepticism in Otherwise than Being

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Sara Alma Safije Sheikhi; [2018]
  Nyckelord :levinas; metaphysics; discourse; metaphilosophy; scepticism; language philosophy; ethics; otherism; dialogue; levinas; metafysik; diskurs; metafilosofi; skepticism; språkfilosofi; etik; dialog;

  Sammanfattning : In Otherwise than Being (1974), Levinas asked if and how philosophy could make justice of the concrete ethical meeting by philosophical practice, which is unconditionally conditioned by language. Language, understood as partly situated in being and ontology, is analysed as an appropriation of the other, who is other than being. LÄS MER

 3. 3. Vänskapens villkor mellan pojkar och flickor i förskolan - En etnografisk studie om möjligheter och begränsningar i barns vardagsliv på en åldershomogen förskoleavdelning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; [2016-02-12]
  Nyckelord :vänskap; barn; kön; genus; förskola; etnografi;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar villkoren för vänskap mellan pojkar och flickor på en förskoleavdelning med barn i åldern 5-6 år. Detta för att det saknas forskning om vänskap mellan barn av olika kön, forskning som är ett viktigt bidrag för att synliggöra vardagslivets villkor för barn på förskolan samt belysa den svenska jämställdhetsdiskursen. LÄS MER

 4. 4. Tvivla på den enda verkligheten : Kan begreppet politisk ontologi överbrygga klyftan mellan religiösa och ickereligiösa gymnasieelever?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustaf Redemo; [2016]
  Nyckelord :Religionskunskapsämnet; Åskådning; Didaktik; Politisk Ontologi; Socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har tagit sin utgångspunkt i forskning som pekar på att det finns en klyfta mellan de gymnasieelever som identifierar sig som religiösa respektive ickereligiösa. Religionskunskapsämnet (GY11) skulle kunna vara en brobyggare dem emellan. LÄS MER

 5. 5. Jordens sång : Naturfilosofi och musik hos Gilles Deleuze

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för estetik

  Författare :Mats Dahllöv; [2015]
  Nyckelord :Deleuze; philosophy of nature; philosophy of music; Guattari; metaphysics; Kant; science; time; Prigogine; self-organisation; aesthetics; classical music; Mahler; spectral music; Rancière; Gallope; Deleuze; naturfilosofi; musikfilosofi; Guattari; metafysik; Kant; naturvetenskap; tid; Prigogine; självorganisation; estetik; klassisk musik; Mahler; spektralmusik; Rancière; Gallope;

  Sammanfattning : This essay provides a thorough reading of Gilles Deleuze’s (1925–95) philosophy of nature and the way music relates to this philosophy. It does so with regards to changes in the view of nature in 20th century science, especially in the theories of self-organisation as developed by, among others, Ilya Prigogine. LÄS MER