Sökning: "metakommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet metakommunikation.

 1. 1. BERÄTTELSEN OM OATLY - Storytelling som ett strategiskt kommunikationsverktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nadja Håkansson; Alba Montheli; Ida Turos; [2021-09-08]
  Nyckelord :Storytelling; Oatly; strategisk kommunikation; varumärke; retorik; humor; metakommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar att undersöka på vilka sätt företaget Oatly använder sig av storytelling i sin audiovisuella kommunikation samt vilken övergripandekärnberättelse om företaget som skapas. Studien ämnar också att svara på huruvida Oatlys användning av storytelling kan betraktas som ett retoriskt och strategiskt kommunikationsverktyg i företagetsmarknadskommunikation. LÄS MER

 2. 2. Missnöjets möjligheter : Psykoterapeuters arbete med missnöje i unga vuxna-terapier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Amanda Ranch; Elisabeth Åström; [2020]
  Nyckelord :Unga vuxna; missnöje; metakommunikation; mentaliseringsförmåga; terapeutisk relation; alliansbrott; genombrott; självagens; psykodynamisk terapi.;

  Sammanfattning : Att arbeta med och överkomma missnöje i unga vuxna-terapier har i forskning visat sig gynnsamt för ett positivt terapiutfall. Dock visar forskning att unga vuxna kan ha svårt att uttrycka missnöje. LÄS MER

 3. 3. Psykoterapeuters erfarenheter av arbete med relationen i terapirummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Johanna Almlöf; [2019]
  Nyckelord :therapeutic immediacy; patient - therapist relation; psychodynamic psychotherapy; metakommunikation; patient - terapeutrelation; psykodynamisk psykoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Den intersubjektiva relation som uppstår i terapirummet har beskrivits som en faktor för förändring. Terapeut och patient befinner sig i en relation där samspelet påverkar dem båda och skapar ny förståelse - för dem båda. LÄS MER

 4. 4. Klienters upplevelser av missnöje med psykoterapi - en interpretativ fenomenologisk analys av missnöje med studentledd terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Gabinus; Petra Carlsson Thyrvin; [2019]
  Nyckelord :Client dissatisfaction; Negative effects; Psychotherapy; Suboptimal therapy; harmful therapy; alliance ruptures; Interpretative Phenomenological Analysis IPA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore clients’ experiences of dissatisfaction with completed therapy delivered by therapists in training at the Department of Psychology, Lund University. Semi-structured interviews were conducted with five participants who had received Cognitive Behavioral Therapy (CBT). LÄS MER

 5. 5. Rädda lilla H eller hjälpa båda två? : En vetenskaplig essä om att hjälpa barn i lek och försöka vara en fritidshemslärare som räcker till

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elisabet Wallin; [2019]
  Nyckelord :meta communication; practical knowledge; schoolyard teacher; wandering child; play frame; play signal; metakommunikation; praktisk kunskap; skolgårdslärare; vandrande barn; lekram; leksignal;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how I as a leisure-time teacher can help children who have difficulty playing and how it is possible to do enough as a teacher in a large group of children. As a starting point, I have used events from my professional life which I have shaped in the form of a scientific essay. LÄS MER