Sökning: "metakontrakt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet metakontrakt.

  1. 1. Självkänsla : En studie om barns självkänsla i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

    Författare :Maria Rosenius; [2018]
    Nyckelord :Förskollärare; känslor; metakontrakt; RIG; självkänsla; utveckling;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa hur förskollärare definierar självkänsla och hur de beskriver självkänslans betydelse för individen. Min avsikt var också att skapa en förståelse för hur arbetet i verksamheten kan påverka barns självkänsla. LÄS MER