Sökning: "metal roof"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden metal roof.

 1. 1. Nätstationer - Potential för grönytor i Helsingborgs stad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Andrijana Ardalic; Josefin Lundgren; [2020]
  Nyckelord :urbanisering; gröna tak; gröna väggar; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; Öresundskraft; nätstation.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Helsingborg, as in many other major cities in Sweden, there is a shortage of space as green space disappears while new construction increases. The municipality of Helsingborg has a vision to be a creative, vibrant, common, global and balanced city for both people and companies by 2035. LÄS MER

 2. 2. Ekoparkcenter Omberg

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Erik Schönning; [2020]
  Nyckelord :Ekopark; Omberg; Besökscenter; Visitor Center; Naturum; trä; wood; vandring; hiking;

  Sammanfattning : Vid Vätterns östra strand ligger Ekopark Omberg, ett av Sveriges mest välbesökta naturområden som har utnämnts till riksintresse för den unika naturen och kulturen. Mitt examensarbete föreslår ett besökscentrum till Omberg där vandringen bokstavligen leds igenom byggnaden. LÄS MER

 3. 3. Stabilisation of Steel Structures by Diaphragm Action of Trapezoidal Sheeting

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Ondrej Novotny; [2020]
  Nyckelord :Diaphragm action; Stressed skin design; Trapezoidal sheeting; Corrugated sheet; Shear panels;

  Sammanfattning : The main idea behind stabilisation by diaphragm action is to create a deep beam thatcan resist horizontal loads acting on a structure. It is achieved by connecting the sheetingto the primary structure of the roof so that the edge beams resist the bending momentthrough normal stresses and the sheeting resists the shear force through shear stresses. LÄS MER

 4. 4. Bergbultsmodell - optimalt och minimalt utförande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Simon Pieslinger; Beatrice Lundquist; [2020]
  Nyckelord :Rock bolts; rock bolt model; torque; rock mechanics; Bergbultar; bergbultsmodell; vridmoment; bergmekanik;

  Sammanfattning : Har du någonsin åkt genom en tunnel och undrat hur det kommer sig att det tunga berget över dig inte kollapsar in i detta hålrum? Har du lagt märke till underliga metallpinnar som sticker ut ur väggar och tak? Dessa metallpinnar är bultar, och de är en del av säkerhetsåtgärderna som ser till att tunnlar över hela Sverige är säkra att färdas i. När en tunnel byggs är det viktigt att ta reda på vilka egenskaper som berget har för att kunna avgöra hur stora säkerhetsåtgärder som bör implementeras. LÄS MER

 5. 5. Stability analysis and modelling of a structure with corrugated roof

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Nikola Tosovic; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Corrugated galvanized iron (CGI), or corrugated sheet metal, is a lightweight roofing material that was invented in the early 1800s. The corrugation gives the steel an increased flexural strength in its installed direction and thus increases the amount of load the CGI-plate is able to carry and the span it can be effective at. LÄS MER