Sökning: "metaller"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade ordet metaller.

 1. 1. Sample quality effects of laser cutting : An empirical study on the heat affected zone and the surface quality in laser cut samples

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Emma Bevin; Matilda Björklund; [2020]
  Nyckelord :Laser cutting; Laser cutting quality; Heat affected zone; Surface quality; Surface angularity; Laserskärning; Laserskärnings-kvalité; Värmepåverkad zon; Ytkvalité; Ytvinkel;

  Sammanfattning : This study has been conducted with the aim to examine the extent of the heat affected zone in order to use laser cutting when making samples for tensile testing. When cutting with a laser the material absorbs heat energy from the laser beams which causes changes in the microstructure. LÄS MER

 2. 2. An investigation of the interactions between clay nanoplatelets in the presence of monovalent and divalent salts, as well as cationic peptides utilising atomistic molecular dynamics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Mona Koder Hamid; [2020]
  Nyckelord :clay; molecular dynamics simulations; physical chemistry; fysikalisk kemi; theoretical chemistry; teoretisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Clays are negatively charged nanoplatelets with a layered silicate structure. It has been observed from small angle X-ray scattering measurements, and coarse-grained molecular dynamics simulations (CG-MD) that clay nanoplatelets are able to form stacks, known as tactoids, in the presence of divalent or multivalent counterions [8, 5]. LÄS MER

 3. 3. Molybden i ytvatten - En fara för laxfiskar och människor vid intag av fisken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Olsson; [2020]
  Nyckelord :molybden; toxicitet; bioackumulation; fisk; salmo; salmo trutta; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There are around 80, 000 polluted areas in Sweden, of which 1, 000 are classified as very high-risk areas and in need of decontamination. From the Gullspångs Elektrokemiska Fabrik AB in Sweden there is a great risk of metals, aliphatic and molybdenum spreading to the Gullspångs River. LÄS MER

 4. 4. Materialförsörjning för ett fossilfritt Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Caroline Ahlqvist Hillforth; Joel Andersson; Lovisa Olofsson; Frida Aronsson; William Stefansson; Martin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fossilfritt; kritiska material; hållbar utveckling; metallintensitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte vilka råmaterial som kan anses vara innovationskritiska för en omställningtill ett fossilfritt samhälle, utifrån framtidsscenarier för Sveriges elproduktion och personbilstrans-port. Utifrån prognoser för Sveriges elproduktion kring 2050 från Energimyndigheten, KVA ochIVA, samt extrapolering av historiska data för personbilar enligt SCB, beräknades två scenarier förden metallåtgång utvecklingen av sol- och vindkraftverk, samt elbilar, skulle kräva. LÄS MER

 5. 5. Antimateria som materialprob

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Kevin Golshani; Markus Aydin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete inriktar sig på hur karakteriseringstekniken positronannihilationsspektroskopi tillämpas för att kunna studera defekter hos material. Vi använder oss av täthetsfunktionalteori för att kunna utföra olika simuleringar av positroners livstid i metallen volfram. LÄS MER