Sökning: "metallkelat-komplex"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet metallkelat-komplex.

  1. 1. Smarta val av metall‐kelatorkomplex optimerar proteinrening med IMAC

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

    Författare :Sigrid Lundin; Johan Schedin; Robin Olsson; Andrea Sundh; Adam Wegelius; [2012]
    Nyckelord :IMAC; metallkelat-komplex;

    Sammanfattning : På beställning av GE Healthcare AB har en sammanställning gjorts över interaktionen mellan metalljoner och kelatorer samt metalljoner och proteiner vid immobiliserad metalljonsaffinitetskromatografi (IMAC). Kelatorer är kemiska föreningar som kan användas för att binda metalljoner. LÄS MER