Sökning: "metalmusik"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet metalmusik.

 1. 1. Att growla : extremsång utan röstskador

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Julia Hillås; [2015]
  Nyckelord :Extremsång; röstanvändning; röstteknik; metalsång; rocksång; growl; sångmetodik; sångundervisning; sånginlärning;

  Sammanfattning : Extremsång handlar om att uttrycka känslor, och då framförallt de aggressiva känslorna som man ofta hittar i olika sorters metalmusik. Min undersökning kretsar kring hur en vokalist kan göra för att lära sig extremsång på ett så skonsamt sätt som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Metalmusik - En studie om metalmusikens genrer och kultur samt dess plats i skolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Joakim Strandberg Nilsson; Johan Aldgård; [2012]
  Nyckelord :Metal music; genres; upper secondary school; culture; identity and lifestyle; metal; genrer; gymnasieskola; kultur; identitet och livsstil; Performing Arts;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka metal som kultur och livsstil. Stu-dien ger även en inblick i hur vanligt det är att lyssna på och spela metalmusik bland gymnasieelever på det estetiska programmet med musikinriktning. Studien baseras på både kvalitativa och kvantitativa studier. LÄS MER