Sökning: "metamodel"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet metamodel.

 1. 1. Metamodelling of a Finite Element Analysis of a Drilling Process with Replaceable Inserts

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Samy Akrouh Ettaghadouini; [2019]
  Nyckelord :drilling; speed; feed; CAD; FEM; simulations; metamodel; neural network; optimization;

  Sammanfattning : The aim of this project is to create a metamodel from a drilling tool with replaceable inserts from FEA of the machining process using MATLAB and ABAQUS. This report contains research in drilling and in metamodeling using neural networks and the work from the design of the CAD, through FEA and simulations, to the metamodeling, excluding the optimization. LÄS MER

 2. 2. A Tool-Supported Method for Fallacies Detection in Process-Based Argumentation

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Laura Gómez Rodríguez; [2018]
  Nyckelord :Process models; safety cases; process-based argumentation; argumentation fallacies; model transformation;

  Sammanfattning : Process-based arguments aim at demonstrating that a process, compliant with a standard, has been followed during the development of a safety-critical system. Compliance with these processes is mandatory for certification purposes, so the generation of process-based arguments is essential, but also a very costly and time-consuming task. LÄS MER

 3. 3. Users’ intention to systematically integrate healthcare information technology in a mandated context : A continuance perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anton Backe; [2017]
  Nyckelord :Information system acceptance; Post-adoption evaluation; Intention to systematically integrate; Clinical information system evaluation; Structural equation modeling; Two-stage analysis; Healthcare context; Mandated system use;

  Sammanfattning : This thesis aimed to investigate the determinants of system satisfaction and the intention to systematically integrate a system from a continuous use perspective, where system use is mandatory. For this purpose, two identical questionnaires were distributed to collect data, 15 months apart. LÄS MER

 4. 4. Modelldriven arkitektur förbättrar hanteringen av problemet med import av data till ER-modeller

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Urban Freij; [2015]
  Nyckelord :MDA; import of data; ER models; metamodel; model; XML schema; MDA; import av data; ER-modeller; metamodell; modell; XML-schema;

  Sammanfattning : I många sammanhang är det önskvärt att importera data från textfiler, excelfiler och liknande till en databas. För detta krävs att data i något skede översätts till en ER-modell (Entity Relationship), en modell som beskriver relevanta delar i ett databasschema. Modellen för hur denna översättning ser ut varierar från fall till fall. LÄS MER

 5. 5. Parameter identification of GISSMO damage model for DOCOL 1200M : A study on crash simulation for high strength steel sheet components

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Daniel Hörling; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the automotive industry there is a conflict between the need for weight reduction in order to reduce the CO2 emissions and the need for high safety. It has led to the use of high strength steel instead of the traditional lightweight materials. LÄS MER