Sökning: "metan"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet metan.

 1. 1. Markytesänkning,växthusavgång och utlakning från dikad torvjord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martin Ahlvin; Sofia Alexandersson Ros; [2020]
  Nyckelord :Dikad torvmark; höjdmätning; markytesänkning; koppargödsling; växthusgaser;

  Sammanfattning : Greenhouse gas emissions and land subsidence on four cultivated peat soils (Martebo, Örke, Kälkestad, Lidhult) have been investigated by measuring emissions of carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) in field and lab. Greenhouse emitted gas (mg/h) from undisturbed soil cores was measured in lab. LÄS MER

 2. 2. Volatile fatty acid production from co-fermentation of primary sludge and food waste without pH control

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Binyam Bedaso; [2019]
  Nyckelord :Volatile fatty acid; Co-fermentation; Primary sludge; Food waste;

  Sammanfattning : The production of volatile fatty acids (VFAs) from waste stream is gaining high attention because of their high market value and wide range of applications. In this study, the production of VFA from co-fermentation of primary sludge from wastewater treatment plant and food waste without pH control was evaluated using a pilot-scale reactor in a semi-continuous mode of operation. LÄS MER

 3. 3. Cooling Potential of Methane in Rocket Nozzle Cooling Channels : A Conjugate Heat Transfer Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of hydrocarbons as fuel in rocket propulsion has been of great interest to the aerospace industry in recent years. Specifically, natural gas with a high content of methane has taken the interest of several actors, among them Sweden-based GKN Aerospace who in collaboration with KTH Royal Institute of Technology have started the MERiT project. LÄS MER

 4. 4. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Julia Bonevik; [2019]
  Nyckelord :koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Sammanfattning : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. LÄS MER

 5. 5. Dynamics of a spin-forbidden reaction transforming methane to methanol

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Författare :Susanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER