Sökning: "metangas"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet metangas.

 1. 1. Considerations for the Establishment of an Anaerobic Biofilm in an AnMBBR

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Emma Månsson; [2020]
  Nyckelord :Anaerobic; MBBR; biofilm; carrier; methane; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Behandling av avloppsvatten för att avlägsna ämnen som kan ha en negativ påverkan på den mänskliga hälsan och naturen är mycket viktigt innan vattnet återanvänds eller släpps ut i naturen. Intresset för anaerob vattenrening har ökat eftersom det är ett bra komplement till aeroba processer, samt för att det producerar energi i form av metangas. LÄS MER

 2. 2. Miljöpåverkan från svensk nötköttsproduktion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Saga Hedstigen Sundblad; [2019]
  Nyckelord :Köttproduktion; Växthusgaser; Nötkött;

  Sammanfattning : Skogsskövling och stora utsläpp av metangas, så ses nötköttsproduktionen av många idag. Tillsammans med kopplingar till hälsoproblem som cancer och hjärt-, kärlsjukdomar samt etiska djurrättsfrågor har nötköttet blivit ett omstritt ämne i media de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. Klimatpåverkan av att pyrolysera dränerad torv : en konsekvens-LCA för användandet av biokol i betong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Jesper Westerin; [2018]
  Nyckelord :pyrolys; dränerad torvmark; livscykelanalys; stycketorv; global uppvärmning; fjärrvärme;

  Sammanfattning : In Sweden there is approximately 6.4 million hectares of peatlands, which is about 15 % of the total land area. A significant proportion of peatlands, 2,4 million hectares, is affected by human drainage to promote agriculture and forest production. LÄS MER

 4. 4. Växthusgasutsläpp vid sandinblandning i torvjordar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Andreas Mattsson; [2018]
  Nyckelord :torv; sand; gjuterisand; koldioxid; växthusgasutsläpp;

  Sammanfattning : Peat soils are organic soils which make up significant parts of Sweden land area. Peat soils are commonly used in agriculture. Growing crops in these soils require drainage which speeds up the degradation of the organic matter and increases the greenhouse gas emissions. LÄS MER

 5. 5. Semi-kontinuerlig samrötning av ensilerat våtmarksgräs och matavfall : En studie av metan utbyte

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Sebastian Leijen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världens ökande energibehov och önskan om att minimera konsekvenserna av klimatförändringen har gjort att flera miljömål tagits fram både på nationella och internationella nivåer. Mycket resurser läggs ner på att utveckla nuvarande förnyelsebara energikällor och hitta nya alternativ till de fossila bränslena. LÄS MER