Sökning: "metangas"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet metangas.

 1. 1. Miljöpåverkan från svensk nötköttsproduktion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Saga Hedstigen Sundblad; [2019]
  Nyckelord :Köttproduktion; Växthusgaser; Nötkött;

  Sammanfattning : Skogsskövling och stora utsläpp av metangas, så ses nötköttsproduktionen av många idag. Tillsammans med kopplingar till hälsoproblem som cancer och hjärt-, kärlsjukdomar samt etiska djurrättsfrågor har nötköttet blivit ett omstritt ämne i media de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Klimatpåverkan av att pyrolysera dränerad torv : en konsekvens-LCA för användandet av biokol i betong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Jesper Westerin; [2018]
  Nyckelord :pyrolys; dränerad torvmark; livscykelanalys; stycketorv; global uppvärmning; fjärrvärme;

  Sammanfattning : In Sweden there is approximately 6.4 million hectares of peatlands, which is about 15 % of the total land area. A significant proportion of peatlands, 2,4 million hectares, is affected by human drainage to promote agriculture and forest production. LÄS MER

 3. 3. Växthusgasutsläpp vid sandinblandning i torvjordar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Andreas Mattsson; [2018]
  Nyckelord :torv; sand; gjuterisand; koldioxid; växthusgasutsläpp;

  Sammanfattning : Peat soils are organic soils which make up significant parts of Sweden land area. Peat soils are commonly used in agriculture. Growing crops in these soils require drainage which speeds up the degradation of the organic matter and increases the greenhouse gas emissions. LÄS MER

 4. 4. Semi-kontinuerlig samrötning av ensilerat våtmarksgräs och matavfall : En studie av metan utbyte

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Sebastian Leijen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världens ökande energibehov och önskan om att minimera konsekvenserna av klimatförändringen har gjort att flera miljömål tagits fram både på nationella och internationella nivåer. Mycket resurser läggs ner på att utveckla nuvarande förnyelsebara energikällor och hitta nya alternativ till de fossila bränslena. LÄS MER

 5. 5. Turismens påverkan på den lokala avfallshanteringen - En fallstudie av Borgholms kommun

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Carolina Grandin; Louise Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Waste management; tourist destinations; food waste; collecting system; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Waste is a growing environmental problem, especially organic waste that decomposes and generates large emissions of methane. In controlled environments, the methane emissions could instead be used to reduce the use of virgin substances, example fossil fouls. LÄS MER