Sökning: "metaphors"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade ordet metaphors.

 1. 1. Johannesevangeliets "Jag är". En jämförande studie av "Jag är" och dess metaforer i Johannesevangeliet med Gamla testamentet och Synoptikerna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Christina Lund; [2019-08-28]
  Nyckelord :Gospel of John; I am ; metaphors; prophets; gospels;

  Sammanfattning : This study is an attempt to compare those parts of the Gospel of John whichcontain ”I am” sayings and metaphors with the Synoptic Gospels and the OldTestament. The method was simply to seek for phrases of ”I Am” in theSeptuagint and in the Novum Testamentum Graece . LÄS MER

 2. 2. Problems of Positioning. A qualitative study of narratives in a debate

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Maja Östling; [2019-07-02]
  Nyckelord :positioning; diffraction; affect; citation; Sara Edenheim; Nina Lykke; Tidskrift för Genusvetenskap; autoethnography;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore how positions of oneself and others are constructed in a debate,how these positions also construct the debate, and how this could have performative effectson the reader. The particular debate analyzed here is one between Sara Edenheim and NinaLykke, and published in Tidskrift för Genusvetenskap in 2010-2013. LÄS MER

 3. 3. Hej Håkan! – en receptionsanalys av gymnasieelevers användning av litterära begrepp i en låttextanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Elin Sundin; [2019-02-05]
  Nyckelord :Literaturreception; lyrikanalys; repertoar; literary transferkompetens; litterära begrepp; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This paper examines the use of literary terminology in upper secondary school. The study consists of 13 students letters written to Håkan Hellström where they analyze the rock lyrics of his song “Din tid kommer”. The lyrics chosen contain a variety of metaphors, symbols, themes and messages. LÄS MER

 4. 4. Kristnas tal om Gud i ljuset av feministisk kritik

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hedvig Åström; [2019]
  Nyckelord :religious language; feminism; metaphor; philosophy of religion; feminist philosophy of religion; Sallie McFague; Gail Ramshaw; Janet Soskice; religiöst språk; feminism; metafor; religionsfilosofi; feministisk religionsfilosofi; Sallie McFague; Gail Ramshaw; Janet Soskice;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how Christians can and should speak about God if they take feminist criticism seriously. This purpose concerns two problems: the first starts with the proposition that God is essentially different from humans and things and at the fact that the language that we use to describe and speak about God is a human language. LÄS MER

 5. 5. Heja Sverige – eller framåt Malmö FF? : En kvalitativ studie om hur Aftonbladet och Sydsvenskan framställer landslag och klubblag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fredrik Andersson; [2019]
  Nyckelord :Swedish national team; Malmö FF; football; sports journalism; nationality; Aftonbladet; Sydsvenskan; tabloid; local newspaper; comparison;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how the Swedish sports journalism, tabloids and local newspapers, portrayed the Swedish national football team during the 2018 Russia World Cup and Malmö FF in the 2015/2016 Champions League competition. The main purpose of this study was to examine the relationship between sports journalism and nationality. LÄS MER