Sökning: "metaspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet metaspråk.

 1. 1. En bro över skrivglappet? En interventionsstudie om integrerad grammatikundervisnings effekter på gymnasieelevers argumenterande texter och metaspråkliga förmåga

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Magdalena Mikmar; [2021-06-10]
  Nyckelord :grammatikdidaktik; grammatik; argumenterande text; skrivutveckling; skrivförmåga; metaspråk;

  Sammanfattning : Debatten om ungas sjunkande skrivförmåga lyftes åter när Sveriges Utbildningsradio släppte dokumentären Skrivglappet (2020). Flera anledningar till den bristande skrivförmågan diskuteras i dokumentären men grammatikundervisningen, som många gånger motiveras med att främja skrivutveckling, lämnas obenämnd. LÄS MER

 2. 2. Argumentera och resonera - men hur? : En analys av en lärobok i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Hanna Struglics; Johannes Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Discursive writing; Educational books; Educational book analysis; Explicit teaching; Grammar; Metalinguistics; Non-fiction; School language; Swedish subject; Upper secondary school; Qualitative content analysis; Diskursivt skrivande; Explicit skrivundervisning; Grammatik; Gymnasiet; Kvalitativ innehållsanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Metaspråk; Sakprosa; Skolspråket; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Att språket spelar en nyckelroll för att nå skolframgång och för att – i ett större perspektiv – kunna verka aktivt i samhället är man inom utbildningsväsendet enig om. Vikten av att eleven utvecklar ett adekvat språkligt register med vilket kunskapen uttrycks – och i synnerhet ett diskursivt sådant – kan alltså inte förnekas, och genrepedagogiken har ur detta perspektiv haft ett särskilt inflytande i svensk skola, med dess explicita modellering i skrivande och metaspråkliga dekonstruktion av texter. LÄS MER

 3. 3. Läsförståelse - Lärares metaspråk och stöttning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Eklund; Emma Liljeson; [2021]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsförståelsestrategier; metaspråk; stöttning;

  Sammanfattning : Det är en individuell rättighet att kunna läsa samt förstå och den svenska skolan lever enligt forskning inte upp till de tydliga riktlinjer som finns kring läsförståelseundervisning. Lärares kompetens och användande av ett gemensamt metaspråk har visat sig vara den enskilt viktigaste faktorn för elevers skolframgång och flera forskningsstudier om läsförståelse visar att de resultat som framkommit inte syns i klassrumspraktiken. LÄS MER

 4. 4. Vem bär kostym? : en studie i litteraturdidaktik och normkritisk pedagogik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Anna Lindh; [2021]
  Nyckelord :litteraturdidaktik; normkritisk pedagogik; queerteori; Kostym”; värdegrund; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka hur lärare kan utforma en normkritisk litteraturundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Undersökningen utgår från Ninni Holmqvists novell ”Kostym” för att analysera lärares arbete med värdegrunds- och queerfrågor i litteraturundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Ett metaspråkligt vakuum. En intervjustudie av svensklärares grammatikundervisning på gymnasiet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Svenska; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Johannes Strand; [2021]
  Nyckelord :grammatik; grammatikundervisning; metaspråk; lingvistisk litteracitet; gymnasieskolan; grammar; grammar teaching; metalanguage; linguistics literacy; upper secondary school; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The syllabus in Swedish in upper secondary school should be based on, but not overlap, the syllabus in Swedish in primary school. Grammar is only implicitly described in Swedish 1 and is explicitly mentioned only once you move on to Swedish 2. LÄS MER